>
Fa   |   Ar   |   En
   رتبه بندی عوامل موثر در موفقیت اجرای مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان مطالعه موردی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان  
   
نویسنده حقی محبوبه ,راستی برزکی مرتضی ,مهدوی حمید
منبع رشد فناوري - 1393 - دوره : 11 - شماره : 41 - صفحه:52 -58
چکیده    مدیریت دانش یکی از راه‏حل‏های مناسب برای کسب سودمندی و کارایی در سازمان‏ها به شمار می‏آید. روند اوج یافتن نقش دانش در اداره سازمان‏ها موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب سیاست‏های راهبردی سازمان‏ها جای گیرد. بر این اساس، توجه ویژه به مدیریت دانش و شناخت مهم ترین عوامل موثر در اجرای موفق آن از جهت تحقق اهداف سازمان‏ها ضروری به نظر می‏رسد .در این تحقیق با مطالعه مقالات مختلف 30 عامل فرعی در قالب 7 عامل اصلی رهبری، فرهنگ سازمانی، منابع و نیروی انسانی، فناوری اطلاعات، ارزیابی و اندازه گیری عملکرد، راهبرد ها ، فرایندها و فعالیت ها که همان عوامل موثر در اجرای موفق مدیریت دانش در شرکت های دانش‌بنیان می‌باشند شناسایی شده است و توسط مدیران شرکت های مختلف دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان رتبه بندی شده‌اند. بر این اساس اولویت عوامل اصلی در اجرای موفق مدیریت دانش به صورت منابع و نیروی انسانی، رهبری، راهبرد ها، فرهنگ سازمانی، فرایندها و فعالیت ها، فناوری اطلاعات و ارزیابی و اندازه گیری عملکرد تعیین شده است. از بین عوامل فرعی موثر در موفقیت اجرای مدیریت دانش به ترتیب استخدام کارکنان واجد شرایط، برخورداری از یک چشم‌انداز مشترک، ایجاد فضا و زمان مناسب برای بارش افکار و برخورداری از اهداف بلندمدت و کوتاه مدت شفاف برای مدیریت دانش بالاترین اهمیت را در موفقیت اجرای مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان کسب کرده اند.
کلیدواژه دانش ,مدیریت دانش ,موفقیت اجرای مدیریت دانش ,شرکتهای دانش بنیان ,عوامل موفقیت ,Knowledge ,Knowledge Management ,Successful Implementation Of Knowledge Management ,Knowledge Based Firms ,Success Factors
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, پارک علم و فناوری شیخ بهایی, ایران
پست الکترونیکی hmahdavi@istt.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved