>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه چارچوبی برای تعیین اولویت‌های برنامه ریزی در پارک‌های علمی با استفاده از روش دیماتل فازی؛ مطالعه موردی پارک علم و فناوری شیخ بهایی  
   
نویسنده صادقی محمد ابراهیم ,سعد آبادی علی اصغر ,میرزامحمدی سعید ,مهدوی مزده محمد
منبع رشد فناوري - 1393 - دوره : 11 - شماره : 41 - صفحه:43 -51
چکیده    پارک های علمی از ابزارهای شناخته شده در زمینه رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان هستند. از همین روی، این نهادها در سال‌های اخیر مورد توجه سیاستگذاران علم و فناوری کشور قرار گرفته اند. مطالعه نحوه اثرگذاری این نهادها بر توسعه شرکت های دانش بنیان و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کسب مزیت رقابتی توسط آنها موضوع این تحقیق بوده که پس از بررسی گسترده مطالعات موجود در این حوزه، عوامل کلیدی تاثیرگذار شناسایی شده و با استفاده از نظر خبرگان، متناسب با شرایط کشور اصلاح شده و در یک چارچوب مناسب قرار گرفته اند. این چارچوب شامل چهار بعد «منابع انسانی»، «تحقیق و توسعه و انتقال فناوری»، «تسهیلات» و «توسعه بازار» بوده و دارای دوازده زیرعامل می‌باشد. چارچوب پیشنهادی در پارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان به کار گرفته شد و نتایج نشان داد که در این پارک باید توجه ویژه‌ای به بعد تسهیلات صورت پذیرد. این بعد بالاترین اهمیت را در میان ابعاد 4 گانه دارا بود و به عنوان تنها بعد تاثیرگذار در پارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان شناخته شد و سایر ابعاد مانند منابع انسانی، تحقیق و توسعه و انتقال فناوری و توسعه ی بازار تاثیرپذیر بودند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که توسعه شرکت های دانش بنیان مستقر در این پارک، بیش از نیروی انسانی، فعالیت‌های دانشی و خدمات بازاریابی به تسهیلاتی همچون منابع مالی و زیرساخت های فیزیکی اولیه مورد نیاز وابسته است. استفاده از این چارچوب به منظور شناسایی ابعاد و عوامل تاثیرگذار در ایجاد مزیت رقابتی و تعیین اولویت‌های عمل و برنامه‌ریزی برای سایر پارک‌های علمی کشور نیز پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه توسعه بازار ,پارک علم و فناوری ,دیماتل فازی ,تحقیق و توسعه ,Market Development ,Science Park ,Fuzzy Dematel ,Research And Development
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
پست الکترونیکی mazdeh@iust.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved