>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین روش‌های تامین مالی طرح‌های کارآفرینانه؛ مطالعه موردی تعاونگران استان مازندران  
   
نویسنده آقاجانی حسنعلی ,عباسقلی پور محسن ,فهیمی راد محدثه
منبع رشد فناوري - 1392 - دوره : 9 - شماره : 36 - صفحه:29 -36
چکیده    کارآفرینی موتور محرک توسعه و پیشرفت اقتصادی و ایجاد شغل و اصلاح اجتماع محسوب می‌شود. کارآفرینی فرایند اشتغال‌زایی و کسب سود از ترکیب ارزشمند منابع می‌باشد. اصطلاح کارآفرین به کسی اطلاق می‌شود که متعهد شود مخاطره‌های یک فعالیت اقتصادی را سازما‌دهی، اداره و تقبل کند. کارآفرینان نقش مهمی در حرکت چرخ‌های توسعه اقتصادی به عهده دارند و منشا تحولات بزرگ در زمینه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی در سطح سازمان‌ها محسوب می‌شوند. لذا یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی کارآفرینان و یا شاید مهمترین مانع آنها برای راه‌اندازی و استمرار کسب ‌و کارشان، تامین منابع مالی مورد نیاز است. هدف از اجرای تحقیق حاضر، مطالعه روش‌های چهارگانه تامین مالی در طرح‌های کارآفرینانه استان مازندران می‌باشد. جامعه آماری، 141 کارآفرین بوده‌اند که تعداد 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب، سپس با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ای با اجزا استاندارد و ضریب پایایی 79%، به آزمون فرضیات چهار‌گانه پرداخته شده است. یافته‌ها نشان داده‌اند که تمامی چهار روش تامین مالی هر کدام با شدت و ضعف خاص خود مورد توجه کارآفرینان بوده‌اند. از این نظر، روش سرمایه شخصی در اولویت اول و روش‌های استقراض، سهام و منابع داخلی در اولویت‌های بعدی بوده‌اند. به علاوه اینکه کارآفرینان مورد مطالعه، در مجموع آگاهی‌های کمتری از روش‌های مختلف و متنوع تامین مالی دارند و تنها روش‌هایی را مورد توجه و تدقیق قرار داده‌اند که در جامعه امروزین ما رایج و مصطلح بوده و همه به صورت عام مورد استفاده قرار می‌دهند. در پایان نتیجه‌گیری شده که لازم است نوآوری‌هایی در این زمینه انجام شود و به دیگر روش‌های متنوع تامین مالی نیز توجه شود.
کلیدواژه نوآوری ,نابرابری درآمد ,کشورهای اوپک ,کشورهای سازمان همکاری ,توسعه اقتصادی ,Financing ,Entrepreneurial ,Projects ,Mazandaran
آدرس مازندران, دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه تهران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه پیام نور, داشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی mfahimi@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved