>
Fa   |   Ar   |   En
   همکاری‌‌های فناورانه؛ مفاهیم کلیدی و عوامل موفقیت  
   
نویسنده انصاری رضا
منبع رشد فناوري - 1391 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:65 -71
چکیده    در دنیای امروز، به ویژه پس از توسعه پارادایم نوآوری باز، همکاریهای فناورانه از جمله مهم‌ترین منابع نوآوری محسوب می شود، چرا که در فضای جدید رقابت، سازمان‌ها نیازمند منابع نوآوری هستند و مزیت‌های رقابتی فعلی و منابع داخلی آنها برای رقابت‌پذیری کافی نمی‌باشد و بر این اساس همکاریهای فناورانه به عنوان ابزاری اثربخش برای توسعه مزیت رقابتی و از بین بردن شکاف میان توانمندی‌های موجود و مطلوب به شمار می‌آیند و این باعث شده که همکاریهای فناورانه به عنوان موتور رشد و بهره وری در بازارهای محلی و بین المللی و یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت کسب وکار برای بهبود رقابت پذیری سازمانها و مانورهای راهبردی در محیطهای پیچیده و پویا نقش خود را ایفا نماید. گسترش همکاریها در سالهای اخیر به حدی رسیده که 500 کسب وکار رده اول جهانی، بیش از 60 درصد اتحادهای استراتژیک را داراست. این مشارکتها الزاما همواره موفقیت آمیز نیستند و نرخ شکست در آنها در برخی منابع 70 تا80 درصد گزارش شده است و این موجب شده تا تلاشهای علمی صاحب نظران بر این امر استوار گردد که راهکارهای افزایش اثربخشی همکاریها، روشهای مناسب همکاری، ریسکهای همکاری و عوامل موفقیت برخی همکاریها چه می باشد؟ در این مقاله تلاش می شود، با مروری بر مفاهیم کلیدی همکاری‌های فناورانه شامل روند مقالات مرتبط با همکاری فناورانه، پارادیم-های تیوریک شکل گیری همکاری های فناورانه، اهداف و انگیزه‌های همکاری فناورانه، ریسک‌های همکاری، انواع همکاری، الگوها و معیارهای انتخاب روش همکاری و عوامل موثر بر موفقیت همکاری های فناورانه، بینشی برای مدیران و سیاستگذاران در این زمینه فراهم آورد.
کلیدواژه همکاری فناورانه ,ریسک‌های همکاری ,انگیزه‌های همکاری ,روش‌های همکاری ,مراحل همکاری ,تیوری‌های همکاری
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی r.ansari@ase.ui.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved