>
Fa   |   Ar   |   En
   فناوری‌ هراسی و راهکارهای مقابله با آن  
   
نویسنده شاوردی مرضیه
منبع رشد فناوري - 1397 - دوره : 14 - شماره : 55 - صفحه:76 -82
چکیده    در دنیای کنونی، استفاده از فناوری پیشرفته و به‌روز، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه با حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر نوآوری. فناوری در ابعاد مختلف زندگی انسان ظهور و بروز یافته است و آثار اجتماعی و اقتصادی فراوانی به همراه دارد. اما، روبه‌رویی با فناوری‌های نوین، در کنار جذابیت‌های خاص خود، همیشه با ترس و هراس همراه بوده است. ترسِ از دست‌دادن موقعیت شغلی، ترس از تغییر در رفتار افراد، ترس از ناتوانی در کار با فناوری و ترس از آثار ناخواسته و ناشناختۀ فناوری بر زندگی فردی و اجتماعی همیشه همراه با ظهور فناوری‌های نوین مطرح شده است. واژۀ «فناوری‌هراسی» اولین بار در سال 1947 برای توصیف این هراس ابداع شده است. فناوری‌هراسی، با ایجاد مقاومت در میان پذیرندگان فناوری، پذیرش و همه‌گیر‌شدن فناوری را با تاخیر مواجه می‌کند. در ایران نیز از دیرباز تاکنون فناوری‌هراسی به اشکال مختلف و با ظهور فناوری‌های مختلف خود را نشان داده است. از ورود خودروها و جایگزینی آن‌ها با درشکه‌ها گرفته تا دستگاه پخش ویدئو، تلفن‌همراه، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، فناوری‌های زیستی و کسب‌وکارهای توسعه‌یافته بر مبنای فناوری‌های موبایل. بنابراین، آشنایی با این مفهوم و راهکارهای مواجهه با آن، برای گام برداشتن در مسیر توسعۀ فناوری و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان ضروری به نظر می‌رسد. این مقاله با روش مطالعات کتابخانه‌ای تدوین شده است و در آن پس از مرور تاریخچه، تعاریف و دلایل فناوری‌هراسی، نمونه‌های آن در ایران بیان می‌شود و در پایان راهکارهایی برای مقابله با فناوری‌هراسی ارائه می‌شود.
کلیدواژه فناوری، فناوری‌هراسی، ادراک فناوری، آثار فناوری، تجربۀ فناورانه
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
پست الکترونیکی marzieh_shaverdi@yahoo.com
 
   Technophobia and Initiatives for Dealing with it  
   
Authors Sahverdi Marziyah
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved