>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر داده‌های باز دولتی و نوآوری در داده بر توسعه کسب و کار صنعت بیمه زندگی  
   
نویسنده طاهری سعید ,شوال‌پور سعید
منبع رشد فناوري - 1397 - دوره : 14 - شماره : 55 - صفحه:63 -75
چکیده    ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب شده تا ‌سازمان‌ها با بهره‌مندی از این فناوری، در کسب‌وکار خود با تولید داده‌های روزافزون مواجه شوند. علاوه بر این، سازمان‌ها جهت توسعه کسب‌وکارشان نیاز به بازشدن داده‌های مرتبط با صنعت خود که عموماً در دست دولت است و هم‌چنین نوآوری‌ در داده‌ها دارند. امروزه شاهد طوفانی عظیمی از داده‌ها به‌دلیل اقدامات افراد، کسب‌وکارها و دولت‌ هستیم. ضروری است با استفاده و استفاده مجدد از داده‌های تولیدی از طریق بازنمودن حجم وسیع داده‌ها، ارزش نهفته در آن‌ها اکتساب شود. بدین ترتیب می‌توان به‌طور اثربخش از پتانسیل موجود در داده‌های انبوه هر بخش از صنایع و کسب‌و‌کارها، برای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و در نهایت توسعه کسب‌و‌کارها اقدام نمود. آمار و ارقام بیانگر پتانسیل داده باز در سه بخش بانکداری، بیمه و املاک و مستغلات است. برای ایجاد ارزش‌افزوده، این داده‌ها می‌بایست پردازش، ترکیب و یا بصری شوند. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه داده‌های باز دولتی و نوآوری در داده و توسعه کسب‌وکار در صنعت بیمه زندگی شرکت‌های بیمه انجام شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه محقق ساخته بهره‌ گرفته و نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌بندی شده انجام گردیده است. در این تحقیق، برای پاسخ به سوالات پرسش‌نامه تعداد 127 نفر از کارکنان واحدهای بیمه زندگی شرکت‌های بیمه به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسش‌نامه بین سطوح مختلف کارکنان بیمه‌های زندگی شرکت‌های بیمه توزیع شد و نامبردگان در تکمیل آن مشارکت نمودند. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار مدل‌سازی معادلات ساختاری اسمارت پی‌ال‌اس تحلیل شد. یافته‌ها با توجه به نتایج به‌دست آمده از آزمون فرضیه‌ها، حاکی از آن است که داده‌های باز دولتی بر توسعه کسب‌وکار اثرگذار است و متغیر نوآوری در داده در این میان نقش میانجی دارد.
کلیدواژه داده باز، داده باز دولتی، نوآوری در داده، توسعه کسب‌وکار، صنعت بیمه زندگی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
پست الکترونیکی shavvalpoor@gmail.com
 
   The Impact of Open Government Data and Data Innovation on Life Insurance Industry Business Development  
   
Authors Shavalpour Saeed ,Taheri Saeid
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved