>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه (مورد مطالعه: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان)  
   
نویسنده حبیبی روزبه ,اصغری زهرا ,جعفری کامران
منبع رشد فناوري - 1397 - دوره : 14 - شماره : 56 - صفحه:1 -9
چکیده    مراکز رشد یکی از ابزارهای رشد اقتصادی هستند که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تاسیس می‌شوند و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کنند. امروزه مراکز رشد نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایفا می‌کنند. شناسایی و بررسی عوامل مختلفی که بر توسعه کارآفرینی و مراکز رشد موثر هستند، می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان برای ارتقای فعالیت‌های کارآفرینانه کمکی موثر باشد. تحقیق حاضر در پی شناسایی عوامل موثر بر توسعه مراکز رشد بوده و در این راستا 36 عامل را شناسایی نموده و آن‌ها را در شش دسته مشخصات عمومی شرکت، ویژگی‌های نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، بازار و رقابت، مسائل مالی و عوامل محیطی طبقه‌بندی کرده است. جامعه آماری پژوهش را 6 تن از کارشناسان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان تشکیل می‌دهد. اولویت‌بندی 36 عامل با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای نشان‌دهنده آن است که پنج عامل مکانیزم‌های حمایتی (دولت و دانشگاه)، وجود تیم‌های مشاوره‌ای باتجربه، ساختار سازمانی شرکت‌های مستقر در مراکز رشد، زمینه فعالیت این شرکت‌ها و سن آن‌ها از بالاترین اولویت‌ها برخوردار هستند و به عبارت دیگر بیشترین تاثیر را بر توسعه مراکز رشد دارا هستند. البته با توجه به این که در اولویت‌بندی این عوامل از نظر خبرگان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان بهره گرفته شده است، نمی‌توان به‌طور کامل آن را قابل تعمیم به سایر مراکز دانست.
کلیدواژه کارآفرینی، توسعه، مرکز رشد، فرایند تحلیل شبکه‌ای، دانشگاه گیلان
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور مدیریت, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی kamran.jafari@gmail.com
 
   Identifying and Prioritizing the Influencing Factors on the Development of Incubators of University Technology Units (Case Study: Incubator of Technology Units in Guilan University)  
   
Authors Jafari Kamran ,Habibi Roozbeh ,Asghari Zahra
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved