>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی روند آموزش محیط زیست در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور و ارایه راهکارهای مناسب جهت اجرای آموزش محیط زیست  
   
نویسنده قایمی آلاله ,شبیری سیدمحمد ,قایمی پونه
منبع آموزش محيط زيست و توسعه پايدار - 1392 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:29 -40
چکیده    هدف از این تحقیق، برررسی روند آموزش محیط زیست در برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد. امروزه محیط زیست در معرض تهدیداتی از جمله تنزل کیفیت حوضه‌های آبخیز، کاهش عملکرد تنوع زیستی، پیدایش انواع آلودگی‌ها و تغییرات شدید اقلیمی می‌باشد. از آنجایی که بسیاری از این تغییرات و بروز مشکلات محیط زیستی منتج از فعالیت‌های انسانی، ناشی از عدم‌آگاهی و شناخت انسان از محیط زیست می‌باشد، ارتقا فرهنگ عمومی و آموزش محیط زیست می‌تواند یکی از اقدامات اساسی در رفع این معضلات بشمار رود. تحولات محیط زیستی در سطح بین‌المللی از یک سو و گسترش فرآیندهای مخرب محیط زیست در داخل کشور به مانند بسیاری از کشورهای در حال‌ توسعه باعث شده است تا موضوع حفاظت از محیط زیست بیش از گذشته در کانون توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا ضمن مرور برنامه‌های توسعه‌ای کشور، جایگاه آموزش محیط زیست و عملکرد آن در برنامه‌های پنج‌ساله‌ توسعه بررسی گردید و در ادامه اهداف مهم آموزش محیط زیست تعیین و فعالیت‌های مورد نیاز برای تحقق این اهداف پیشنهاد شده است.
کلیدواژه آموزش ,محیط زیست ,برنامه‌های توسعه ,فرهنگ عمومی ,Education ,Environment ,Development Plans ,Popular Culture
آدرس دانشگاه پیام نور, دانشجوی دکتری آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور تهران, ایران, دانشگاه پیام نور, دانشیار، گروه علمی آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, دانشجوی دکتری آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved