>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش محیط زیست و توسعه پایدار   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:1


  tick  ارائه مدل علی روابط ادراک از حمایت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری محیط زیستی با توجه به نقش واسطه‌ای سرمایه‌های روان‌شناختی در میان دانش آموزان دوره متوسطه دوم - صفحه:73-86

  tick  ارزیابی سواد اطلاعاتی کشاورزان و عوامل مرتبط با آن: مطالعه موردی منطقه طُرق مشهد - صفحه:23-36

  tick  ارزیابی عملکرد رسانه های خبری ایران با استفاده از نقد رتوریک، مطالعه موردی: بحران کم‌آبی - صفحه:37-48

  tick  اولویت‌بندی گروه‌های تحصیلی آموزش عالی برای تحقق توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان - صفحه:49-72

  tick  بررسی تحلیلی ارتباط آلودگی محیط‌زیست و رشد اقتصادی (فرضیه کوزنتس) با تاکید بر نقش آموزش - صفحه:105-116

  tick  تحلیل عوامل محیط‌زیستی موثر در اتخاذ سیستم‌های اطلاعاتی پایدار در مراکز خدمات درمانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری - صفحه:117-132

  tick  سرمایه اجتماعی و آگاهی از توسعه پایدار(مطالعه موردی شهروندان مشگین شهری) - صفحه:145-158

  tick  مطالعه تاثیر ابعاد توسعه انسانی (آموزش، سلامت و رفاه) بر شاخص عملکرد محیط‌ زیستی - صفحه:9-22

  tick  نقش مطلوبیت اجتماعی و پذیرش در پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه - صفحه:133-144

  tick  واکاوی نگرش نسبت به کشت پایدار توت‌فرنگی در بین کشاورزان توت‌فرنگی‌کار شهرستان سنندج - صفحه:87-104
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved