>
Fa   |   Ar   |   En
   مولفه‌های گفتمانی حاکم بر اندیشه‌های محیط‌زیستی آیت‌الله خامنه‌ای  
   
نویسنده مجیدی حسن ,موسوی نیا مهدی
منبع آموزش محيط زيست و توسعه پايدار - 1397 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:79 -90
چکیده    هدف مقاله حاضر شناخت اندیشه‌های محیط زیستی آیت‌الله خامنه‌ای است. این مقاله با استفاده از نظریات مطرح در حوزه ارزش‌گذاری به محیط‌زیست به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که: مولفه‌های گفتمانی حاکم بر اندیشه‌های محیط‌زیستی آیت‌الله خامنه‌ای چیست؟ روش این پژوهش تحلیل گفتمان به روایت لاکلاو و موفه است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد آیت‌الله خامنه‌ای ازدو جنبه معنوی و سیاسی به موضوع محیط‌زیست می‌نگرد. در صورت‌بندی گفتمانی آیت‌الله خامنه‌ای در حوزه محیط‌زیست گرایی، عنصر دینی به منزله دال مرکزی و مردمی بودن آن، روحیه انقلابی و عقلانیت به‌مثابه دیگر نشانه‌ها و مولفه‌ها با آن مفصل‌بندی شده‌اند. این دال‌ها از طریق آگاهی‌بخشی عمومی، ایجاد رویه‌های قانونی و نظارتی، الگوسازی مناسب، تقویت و ایجاد همگرایی در قوه اجرایی، بهره‌گیری از مطالعات علمی و تقویت دیپلماسی محیط‌زیست، به معنایی تثبیت شده در جامعه تبدیل می‌شوند. گفتمان غرب به سبب فقدان نگاه الهی در استفاده از محیط‌زیست، در حوزه میدان گفتمانی و رقیب دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای قرار می‌گیرد.
کلیدواژه بوم‌گرایی، محیط‌زیست، اندیشه سیاسی، تحلیل گفتمان، آیت‌الله خامنه‌ای
آدرس دانشگاه امام صادق (ع), دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی, ایران, دانشگاه امام صادق (ع), دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved