>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل موثر بر قصد خرید کالاهای با برند خارجی در ایران(مورد مطالعه: لوازم خانگی، برند بوش و سامسونگ)  
   
نویسنده دهدشتی شاهرخ زهره
منبع مديريت برند - 1393 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:75 -99
چکیده    عوامل متعددی بر شکل‌گیری قصد خرید افراد تاثیرگذار هستند. هدف این تحقیق، ارایه‌ مدلی جامع از عوامل عمده موثر بر قصد خرید کالاهای خارجی مصرف‌کنندگان است. بدین منظور از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شد و از 400 مصرف‌کننده در دسترس در دو منطقه شهر تهران پرسش‌نامه‌هایی تکمیل و جمع‌آوری شد. از مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل برای تجزیهوتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که عوامل مرتبط با محصول یعنی آشنایی با برند، اعتماد به برند، ارزش ادراک‌شده از محصول و ریسک ادراک‌شده از محصول، بر قصد خرید مصرف‌کنندگان موثر است و در میان ابعاد مرتبط با کشور مبدا نیز، تنها بعد شناختی دارای تاثیر معنادار بر قصد خرید مصرف‌کنندگان است. نوآوری این تحقیق، طراحی مدلی جدید با در نظر گرفتن متغیرهایی است که در مدل‌های پیشین به طور یک‌جا در نظر گرفته نشده است.
کلیدواژه اثرات کشور مبدا ,اعتماد به برند ,آشنایی با برند ,ارزش ادراک‌شده ,ریسک ادراک‌شده
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved