>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه روشی مبتنی بر مدل کلر جهت سنجش وجهه‌ برند: مطالعه صنعت لوازم خانگی کوچک  
   
نویسنده رفیعی طباطبایی وحیده
منبع مديريت برند - 1393 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:45 -74
چکیده    نوع برداشت مصرف‌کنندگان از برندها، عامل کلیدی در برقراری ارتباط بلند‌مدت بین تولید‌کننده و مشتری است. بنگاه‌ها باید بدانند وجهه برند آن‌ها در میان برند‌های رقیب از دیدگاه مشتریان چگونه است تا بتوانند آن را به تصویر مورد نظر مشتری نزدیک کنند. وجهه برند نقش مهمی را در ایجاد ارزش ویژه برند ایفا می کند.از آن‌جایی که وجهه برند دارای ابعاد مختلف و پیچیده‌ای است و مشتریان نمی‌توانند نظرات و احساسات خود راجع به یک برند و به تبع آن انگیزه خود برای خرید را به وضوح بیان کنند، لذا باید روش مناسبی برای سنجش وجهه برند در اختیار بنگاه باشد.علی رغم اهمیت وجهه برند برای بنگاه ها، محققان بازار، یک روش منسجم را برای سنجش آن به‌ کار نبرده‌اند. در این تحقیق با استفاده از مدل مفهومی کلر (1993)، مفهوم وجهه برند به روشنی مشخص شده، روشی منسجم و جامع جهت شناسایی و سنجش ابعاد تشکیل دهنده آن ارایه می‌شود و برای تعیین اعتبار این روش، چهار برند مختلف در سه گروه محصول از صنعت لوازم خانگی کوچک، در میان پرسنل خانم بیمارستان پارسیان آزموده می‌شود که طبق نتایج به دست آمده از تحقیق، اعتبار این روش تایید می‌شود
کلیدواژه وجهه‌ برند ,سنجش ,ارزش ویژه‌ برند ,تداعی برند
آدرس دانشگاه صنعتی شریف, کارشناسی ارشد Mba, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved