>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی پارامترهای میدان تنش در یک صفحه‌ تقویت شده ترکدار تحت مود ترکیبی I/Ii  
   
نویسنده ذاکری مهناز ,جعفری ابوالفضل
منبع دانش و فناوري هوافضا - 1395 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:93 -107
چکیده    صفحات نازک تقویت‌شده به‌طور گسترده‌ای در صنایع مهندسی به‌کار گرفته می‌شوند. وجود ترک عامل مهمی در واماندگی این‌گونه سازه‌هاست که می‌تواند به تخریب سازه در زمانی کمتر نسبت به کارکرد واقعی آن در حالت بدون ترک منجر شود. در این مقاله، ضرایب شدت تنش مودهای اول و دوم شکست برای صفحه نازک تقویت‌شده ایزوگرید با شبکه­بندی لوزی و تقویت­کننده‌هایی با مقطع t شکل، تحت شرایط بارگذاری تک‌محوری و دومحوری مورد مطالعه قرار گرفته است تا تفاوت آن با صفحات ساده مشخص شود. صفحه تقویت‌شده مستطیلی دارای 12 ریب تقویتی با زاویه 60 درجه نسبت به محور عرضی است. به‌منظور مدلسازی صفحات تقویت‌شده، صفحه و تقویت‌کننده‌ها به‌صورت یکنواخت با هم مونتاژ شده‌اند. مدلسازی و تحلیل با استفاده از نرم‌افزار اجزای محدود آباکوس صورت گرفته و تاثیر پارامترهای مختلف مثل طول و زاویه ترک و همچنین حالات متنوع بارگذاری بر ضرایب شدت تنش در صفحه تقویت‌شده مشبک بررسی می­شود. نتایج نشان می­دهد که هر یک از متغیرهای مورد بررسی تاثیر قابل­توجهی بر ضرایب شدت تنش دارند. همچنین با تغییر زاویه ترک و یا در حالت‌های مختلف بارگذاری، ضرایب شدت تنش در صفحه مشبک تقویت‌شده می‌توانند دارای مقادیر منفی باشند.
کلیدواژه مود ترکیبی I/Ii ,ترک مرکزی ,تقویت‌کننده ,ایزوگرید ,شبکه‌بندی لوزی
آدرس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, دانشکده مهندسی هوافضا, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, دانشکده مهندسی هوافضا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved