>
Fa   |   Ar   |   En
   آنالیز پیش‌بینی روند خرابی و تعمیرپذیری یک موتور مینی‌ توربوفن از منظر داده‌های آماری به ‌منظور کاربرد در یک پهپاد  
   
نویسنده پیرکندی جاماسب ,جهرمی مهدی ,محمدپور مجتبی
منبع دانش و فناوري هوافضا - 1395 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:29 -44
چکیده    در این مقاله یک موتور مینی توربوفن مورد استفاده در یک پهپاد با مداومت پروازی 25 ساعت در مرحله طراحی انتخاب و تحلیل های مربوط به پیش بینی قابلیت اطمینان و تعمیر و نگه‌داری آن انجام شده است. مدلسازی موتور توربوفن با استفاده از دیاگرام های بلوکی انجام شده و قابلیت اطمینان، اهمیت قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی موتور و اجزای آن به‌دست آمده است. قابلیت اطمینان موتور در 126 ساعت پروازی به زیر 98 درصد می‌رسد. جهت ارتقای سطح قابلیت اطمینان موتور، از تخصیص قابلیت اطمینان 98 درصد برای 250 ساعت پرواز استفاده شده است. قابلیت دسترسی موتور توربوفن تحت بررسی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو تحلیل شده و مقدار آن برای سه سال برابر با 0/753 درصد برآورد شده و سیاست تعمیر و نگه‌داری پیش گیرانه پیشنهاد شده است.
کلیدواژه موتور مینی توربوفن ,پهپاد ,روند خرابی ,تعمیرپذیری
آدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved