>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و توسعه پایدار   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:1


  tick  آیا انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ایران راه حل پایدار مشکل کم آبی است؟ - صفحه:124-129

  tick  اندازه‏ گیری و تحلیل جایگاه تجارت آب مجازی در بخش صنعت و معدن ایران - صفحه:59-72

  tick  بازار آب در تئوری و عمل: شکست بازار و سیاست عمومی - صفحه:103-114

  tick  بازخوردهای کلان اقتصادی زیست‌-محیطی اتخاذ سیاست افزایش جمعیت در ایران - صفحه:31-46

  tick  برآورد ارزش اقتصادی آب از دست‏ رفته‌ی ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی (زراعی و باغی آبی) از مرحله برداشت تا قبل از مصرف - صفحه:73-82

  tick  بررسی برخی ابعاد فنی و اقتصادی شیرین سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ایران - صفحه:130-130

  tick  بررسی روش‌های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش - صفحه:9-22

  tick  تحلیل اقتصادی و زیست‌محیطی جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب - صفحه:83-92

  tick  تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر سیاست‌گذاری - صفحه:47-58

  tick  سرمقاله: اقتصاد آب، حقیقتی دست نایافتنی - صفحه:الف-پ

  tick  سنجش اثر فعالیت‏ های اقتصادی ایران بر تقاضای آب، زمین و انسان در سال 1391، رهیافت جدول داده – ستانده - صفحه:23-30

  tick  شناسایی فرصت‏ های اقتصادی از دست رفته‏ ی پروژه‏ های در جریان تکمیل صنعت آب و فاضلاب - صفحه:1-8

  tick  طراحی و تدوین پژوهش‌کارت در شرکت آب و فاضلاب مشهد، از ایده تا اقدام ... - صفحه:131-132

  tick  کنفرانس اقتصاد آب، اهداف و ضرورت ها - صفحه:ب-پ

  tick  نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب و عوامل موثر بر کارایی بازار آب - صفحه:93-102

  tick  پیش بینی لزوم همکاری میان کشورهای حوضه هریرود بر اساس نظریه بازی، روش ارزش شاپلی - صفحه:115-121
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved