>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی   
سال:1398 - دوره:5 - شماره:2


  tick  ارائه روشی جدید برای تعیین مرز توده ها و ساختارهای زمین شناسی با استفاده از مدول تانسور گرادیان میدان پتانسیل - صفحه:269-281

  tick  الگوریتمی جامع برای انجام واهمامیخت ناپایا با تفکیک پذیری بالا در حضور نوفه گوسی و اسپایکی - صفحه:207-215

  tick  تحلیل زمان-فرکانس داده های لرزه ای با روش تبدیل S بازچینی شده برای آشکارسازی سایه های کم فرکانس - صفحه:283-293

  tick  تخمین موجک و واهمامیخت داده‌های لرزه‌ای با استفاده از روش بازیابی فاز - صفحه:193-205

  tick  تعیین لبه داده های میدان گرانی با استفاده از روش آماری Ccms - صفحه:311-325

  tick  شناسایی نشت احتمالی از تکیه‌گاه سد باطله آبگیر معدن مس میدوک با استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی - صفحه:327-344

  tick  مدل سازی وارون دو بعدی میدان گرانی باقی مانده با استفاده از شبکه عصبی پیشخور مدولار : مطالعه موردی یک معدن کرومیت - صفحه:235-251

  tick  مطالعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی به‌منظور اکتشاف سرب و روی در منطقه چومالو، شمال‌غرب زنجان - صفحه:217-234

  tick  معکوس سازی شبه دوبعدی داده های الکترومغناطیس هلی کوپتری حوزه فرکانس بر پایه روش اکام میرا شده - صفحه:295-310

  tick  وارون‌سازی مقید داده‌های Rmt با مقاطع Gpr در مقایسه با تفسیر تلفیقی آنها در بررسی یک آبخوان - صفحه:253-267
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved