>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات جوش فولاد هادفیلد در فرآیند smaw  
   
نویسنده سبزی مسعود ,کلانتری‌پور رقیه
منبع علوم و فناوري جوشكاري ايران - 1395 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:78 -88
چکیده    در این پژوهش تاثیر حرارت ورودی فرآیند smaw بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات جوش فولاد هادفیلد مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا 4 عدد ورق آنیل شده به ضخامت mm 2 از فولاد هادفیلد تهیه شده و سپس برای جوشکاری از فرآیند smaw با مقادیر حرارت ورودی 6.75 و kj/mmا11.25ستفاده شد. برای بررسی ریزساختار اتصالات جوشکاری از میکروسکوپ نوری و برای بررسی خواص مکانیکی اتصالات از آزمایش های کشش، ضربه شارپی و میکروسختی سنجی استفاده گردید. بررسی ها نشان داد که با افزایش حرارت ورودی در فرآیند smaw، ریزساختار دانه ریزتر شده، استحکام و میکروسختی افزایش پیدا کرده ولی انرژی ضربه کاهش یافته است.
کلیدواژه فولاد هادفیلد، خواص مکانیکی، اتصالات جوش، حرارت ورودی، ریزساختار
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved