>
Fa   |   Ar   |   En
   دریا فنون   
سال:1397 - دوره:5 - شماره:3


  tick  آشکارسازی اهداف متحرک کوچک در تصویر مادون قرمز با استفاده از نگاشت شناختی فازی - صفحه:30-41

  tick  ارائه طرحی یکپارچه و جدید برای محدودکننده ابررسانایی جریان خطای سه‌فاز - صفحه:42-51

  tick  بررسی عددی تاثیر موقعیت نشت هیدروژن بر روی توزیع هیدروژندر یک محفظه بسته - صفحه:52-62

  tick  برهم کنش بین دمای سطح دریا و تنش باد در شمال اقیانوس هند با استفاده از تجزیه و تحلیل توابع متعامد تجربی - صفحه:96-104

  tick  تعیین فاصله بین فرستنده و گیرنده صوتی در محیط چینه‌بندی شده با روش معکوس آکوستیکی در آزمایشگاه - صفحه:75-86

  tick  شبیه سازی عددی جریان حولِ شناورِ پروازی پله دار (دو پله) در آب آرام - صفحه:63-74

  tick  طبقه‌بندی سیگنال‌های سونار غیرفعال با استفاده از ادغام ویژگی های طنین صوت و تبدیل فوریه زمان-کوتاه - صفحه:18-29

  tick  طراحی یک فیلتر تلفیق غیرخطی بهینه مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات برای سیستم ناوبری تلفیقی Ins/Gps - صفحه:1-17

  tick  مدل‌سازی عددی جریان و رسوب در اطراف بندر نوشهر - صفحه:105-116

  tick  مطالعه جریان های ساحلی ناشی از شکست موج درخلیج فارس(سواحل خلیج نایبند) - صفحه:87-95
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved