>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش پیشگیری و مدیریت بحران   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:4


  tick  بررسی امکان استفاده از سازه ساخته شده از شاخه های درخت نخل به عنوان اسکان موقت در هنگام وقوع سوانح طبیعی در بلوچستان - صفحه:377-386

  tick  بررسی روش های مدیریت ریسک لرزه ای سرمایه گذاری بخش ساختمان در شهرهای لرزه خیز با استفاده از رویکرد قابلیت اطمینان در مهندسی زلزله عملکردی - صفحه:340-351

  tick  بررسی و اولویت بندی مشکلات موجود در اجرای تمرین های عملیاتی و مانور برای آمادگی در برابر بلایا - صفحه:332-339

  tick  حسگرهای توزیعی فیبرنوری روشی نوین برای کاهش خسارات ناشی از حوادث و بلایای مختلف در سازه‌های شهری تهران - صفحه:320-331

  tick  شناسایی مولفه های موثر در کاهش تاب آوری سازمان ها در شرایط بحرانی با استفاده از مدل Ahp (مطالعه موردی سازمان آتش نشانی شهرستان آمل) - صفحه:307-319

  tick  کاربرد تحلیل ریسک لرزه ای در مدیریت بحران ناحیه ای با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی: شهرستان آباده) - صفحه:352-362

  tick  کودکان در برنامه های کاهش خطرپذیری بحران های طبیعی ، مطالعه موردی شهر تهران - صفحه:363-376
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved