>
Fa   |   Ar   |   En
   راه‌اندازی نقاهتگاه‌های مقابله با ویروس کرونا توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: گزارش عملکرد و تجزیه و تحلیل لجستیکی  
   
نویسنده شمسی گمچی نفیسه ,بلادیان احسان ,ترابی علی ,محمد نظری زهرا
منبع دانش پيشگيري و مديريت بحران - 1399 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:264 -276
چکیده    زمینه و هدف: اواخر سال 2019، گزارشی از موارد ابتلا به بیماری کووید19 در شهر ووهان چین اعلام شد. در تاریخ 30 بهمن ماه 1398 نیز اولین مورد این بیماری در ایران گزارش شد. با توجه به همه‌گیری این بیماری، اقدامات مناسب جهت مقابله با آن، از طریق آموزش افراد و درمان مبتلایان از ضرورت بالایی برخوردار بود.روش: با توجه به جهانی بودن این اپیدمی، سیاست‌های متفاوتی در کشورهای مختلف اتخاذ گردید. در این پژوهش، به کمک تکنیک کیفی مصاحبه با خبرگان، به بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص راه‌اندازی نقاهتگاه‌های مقابله با ویروس کرونا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پرداخته شده است. همچنین، با توجه به اطلاعات حاصله از مصاحبه با مسئولین ذیربط و به کمک رویکرد عارضه‌یابی در حوزه‌ی مدیریت فرآیندها، این اقدامات از دیدگاه مدیریت لجستیک و زنجیره تامین، تجزیه و تحلیل شده و پیشنهادهایی برای بهبود این اقدامات در موارد مشابه آتی ارائه شده است.یافته‌ها: اصول لجستیکی که باید در اقدامات مشابه آتی لحاظ شوند عبارتند از: تقویت اقدامات لجستیکی در فاز آمادگی با رویکردی کنشگرایانه، تعریف نقش‌ها و وظایف سازمان های درگیر با راه‌اندازی نقاهتگاه‌های پسابیمارستانی، حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع پشتیبان و انجام اقدامات لازم جهت نگهداری مناسب تجهیزات و اقلام ضروری.نتیجه‌گیری: برای مقابله با محدودیت‌های لجستیکی، بایستی هماهنگی و همکاری بین سازمان های درگیر با راه‌اندازی نقاهتگاه‌ها ایجاد شود. با توجه به این رویکرد همکارانه، تعیین مهمترین فرآیندهای یک مرکز درمانی و افراد درگیر در انجام عملیات درکنار ایجاد یک درخت تماس یا پاسخگویی و اطلاع‌رسانی کارمندان و لیستی از ابزارهای مهم، منابع موردنیاز، داده‌های موردنیاز برای دسترسی افراد در شرایط اضطرار و توافق با گروه‌های مشابه برای تامین اضطراری فضای کاری و تهیه لیستی از فروشندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات و اقلام بهداشتی موردنیاز و همچنین تامین فضای مناسب برای ذخیره‌سازی آنها، از آمادگی‌های لازم می‌باشد.
کلیدواژه ویروس کرونا، نقاهتگاه‌ پسابیمارستانی، تجزیه و تحلیل لجستیکی، مدیریت هماهنگی، برنامه‌های تداوم کسب‌وکار.
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران, دانشگاه تهران، پردیس فنی, دانشکده مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی z.mohammadnazari@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved