>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بحران و کاهش ریسک همه گیری ویروس کرونا (با تاکید بر توانمندی‌های ایران)  
   
نویسنده توتونچیان مهری ,خوشحال جلیل
منبع دانش پيشگيري و مديريت بحران - 1399 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:227 -239
چکیده    زمینه و هدف: همه‌گیری جهانی ویروس کرونا تهدیدی جدی را متوجه سلامت و امنیت جامعه جهانی کرده است؛ تهدیدی که به واسطه شدت و گستره ارتباطات انسانی و مراودات اقتصادی در جهان امروز مرزی نمی‌شناسد. قرار گرفتن ایران در فهرست یکی از قربانیان اصلی ویروس کرونا در کنار دشواری واردات مواد اولیه، داروها و تجهیزات پزشکی به واسطه تحریم‌ها، کشورمان را با مسئولیتی خطیر مواجه کرده است؛ مسئولیتی که انجام صحیح آن منوط به شکل‌گیری یک عزم ملی و همکاری همه‌جانبه تمام دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بحران پیش آمده است.روش: این پژوهش به روش توصیفیتحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که مدیریت بحران چه نقشی در کاهش ریسک همه‌گیری ویروس کرونا دارد؟یافته ها: یافته‌های پژوهش بیانگر این موضوع است که رویکرد و استراتژی کشورها در مدیریت بحران کرونا متفاوت بوده و هر یک از کشورها عمدتا یکی از رویکردهای آرام کردن یا کاهش آسیب، کنترل فعال (استراتژی مهار) و یا سرکوب قاطع را جهت مدیریت بحران کرونا در پیش گرفته‌اند. نتیجه گیری: در ایران با توجه به وجود ظرفیت‌های گسترده از قبیل امکانات گسترده پزشکی و بیمارستانی، سازمان هلال احمر، سازمان پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و ورود به موقع یگان‌های نظامی و ... به عرصه مدیریت بحران، اپیدمی کرونا علی رغم شروعی ضعیف؛ در حال حاضر شکل قابل قبولی در حوزه ارائه خدمات سلامت به خود گرفته است و توانسته پاسخ به نیاز بیماران بستری را تحت مدیریت در آورد.
کلیدواژه مدیریت بحران، ویروس کرونا، کاهش ریسک
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, گروه حقوق و علوم سیاسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود, ایران
پست الکترونیکی khoshhal53@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved