>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی   
سال:1402 - دوره:10 - شماره:4


  tick  آزمون مدل قلدری سایبری در دوران پسا کرونا : نقش حمایت تحصیلی و سرمایه های روان شناختی ( مورد مطالعه : دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز) - صفحه:47-58

  tick  بررسی بارشناختی مطلوب در آموزش مجازی براساس دانش ‌فراشناختی و کیفیت خدمات الکترونیک ( Servqual) - صفحه:93-102

  tick  بررسی نقش کمال ‎گرایی منفی و اجتناب تجربه‎ای در تنیدگی تحصیلی با نقش واسطه‎ای ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان دانشگاه یزد - صفحه:59-76

  tick  بررسی نقش میانجی ادراک شایستگی در ارتباط بین ادراک حمایت معلم با بی‌انگیزگی تحصیلی دانش‌آموزان - صفحه:77-92

  tick  رابطه پرطاقتی روانی و رفتارهای سبک زندگی تحصیلی در نوجوانان تیزهوش: نقش واسطه‌ای هیجانات پیشرفت و راهبردهای مقابله‌ای - صفحه:29-46

  tick  مداخله فشرده استنباط‌ آموزی برای دانش ‌آموزان دوره دوم ابتدایی با ناتوانی اختصاصی درک مطلب خواندن: یک طرح تک‌آزمودنی بازگشتی - صفحه:9-28

  tick  مدل‌ یابی اختلالات یادگیری غیرکلامی بر اساس مهارت‌های عصب روان ‌شناسی و مشکلات یادگیری در دانش‌آموزان دختر 8 تا 12 سال - صفحه:103-112
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved