>
Fa   |   Ar   |   En
   ویژ‏گی‏های دگرشکلی و پهنه‏های برش در توده گرانیتی مرزیان ازنا، پهنه سنندج- سیرجان  
   
نویسنده درویشی اسماعیل ,خلیلی محمود ,نعیمی علیرضا
منبع علوم زمين خوارزمي - 1394 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:21 -36
چکیده    توده گرانیتی مرزیان ازنا یکی از جمله توده‌های نفوذی متعدد پهنه ساختاری سنندج- سیرجان است که دارای ترکیب سنگ‌شناسی لوکوگرانیت، گرانیت و گرانودیوریت است. هم‌چنین در هاله همبری این توده (کردیریت و آندالوزیت شیست) لوکوگرانیت‌های تورمالین و گارنت‌دار، آپلیت، پگماتیت، سنگ‌های میلونیتی شده و میگماتیت‌های تزریقی رخنمون دارند. کانی‏های عمده آن‌ها شامل کوارتز، پلاژیوکلاز، فلدسپار پتاسیم‌دار، بیوتیت، موسکویت، تورمالین، گارنت است. بررسی‌های ساختاری بیان‌گر وجود پهنه‏های برشی به‌ویژه در قسمت‏های جنوب خاور‏ی و با روندهای شمال باختری- جنوب خاوری، شمال، شمال خاور‏ی- جنوب، جنوب باختر‏ی است و بررسی‌های ریز ساختاری نشان‌دهنده وجود چهار نوع ریز ساختار: 1) ریز ساختارهای ماگمایی، 2) ریزساختار حالت جامد دما بالا، 2) ریزساختار حالت جامد کم دما، 4) ریزساختار نیمه میلونیتی و میلونیتی در منطقه است.پهنه‏های برشی اکثر سنگ‏های منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نشان‌گرهای سوی برش مانند‏ فابریک s-c، پورفیروکلاست و پورفیروبلاست‌های نامتقارن، کینک نوارهای شکن بیوتیت و فلدسپارها، میکاها و آندالوزیت‌های ماهی‌گون و ریزساختارهای دومینو و بودین شده فلدسپار و تورمالین بیان‌گر تغییرات شکل‌پذیر با حرکت فشارشی برشی راست‌بر حاکم بر منطقه هستند. مجموع شواهد، بیان کننده این واقعیت است که پهنه‌های حالت ماگمایی و جامد دمای زیاد در شرایط رخساره شیست سبز تا آمفیبولیت پایینی (500-300 درجه سانتی‌گراد)، هم‌زمان با جای‌گیری توده‌های گرانیتی روی داده است و پهنه‌های حالت جامد کم دما، نیمه‏ میلونیتی و میلونیتی و ساختارهای شکننده حاصل فعالیت‌های پس از جای‌گیری توده گرانیتی هستند.
کلیدواژه گرانیت ,مرزیان ,شواهد دگرشکلی ,پهنه‌های برشی ,پهنه سنندج ,سیرجان
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشگاه اصفهان، گروه زمین‌شناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشگاه اصفهان، گروه زمین‌شناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشگاه اصفهان، گروه زمین‌شناسی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved