>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم زمین خوارزمی   
سال:1398 - دوره:5 - شماره:2


  tick  بررسی برگشتگی زمین‌ساختی و ارتباط ساختاری تاقدیس های نفتی رگ سفید و زاغه با استفاده از داده های لرزه نگاری بازتابی(پیش بوم زاگرس) - صفحه:315-328

  tick  بررسی زیست چینه‌ای نهشته‌های شبه فلیش برش سیلک بر اساس نانوفسیل‌های آهکی و مقایسه آن با برش‌های شوشود و سرایان (شرق بلوک لوت) - صفحه:159-174

  tick  سنگ نگاری، شیمی کانی و دما فشارسنجی توده  های نفوذی گابرو-دیوریت منطقه حُرجند، شمال شرق کرمان - صفحه:249-274

  tick  منشا و تکامل سیال کانه ساز در کانسار مگنتیت±آپاتیت لکه سیاه (بافق): شواهدی از میانبارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن - صفحه:217-234

  tick  هندسۀ زیرسطحی حوضه‌ حوض سلطان و بخش شمال‌غربی حوضۀ زاویه، حوضۀ رسوبی ایران مرکزی - صفحه:235-248

  tick  پالئواکولوژی، ریز رخساره‌ها و محیط رسوب‌گذاری سازند سورگاه بر مبنای روزن بران پلانکتون در منطقه پلدختر استان لرستان - صفحه:175-198

  tick  پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن منطقه دستگردو- ملا‌احمد (شرق اصفهان)، بخش‌ میانی نوار ماگمایی ارومیه‌-دختر - صفحه:275-292

  tick  چینه‌نگاری زیستی سازند گورپی بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در برش تاقدیس کوه سفید، زون ساختاری ایذه - صفحه:199-216

  tick  گابرودیوریت های ماجراد در جنوب شرق شاهرود: شاهدی بر آغاز بازشدگی حوضه سوپراسابداکشن نئوتتیس شاخه سبزوار در ژوراسیک میانی - صفحه:293-314
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved