>
Fa   |   Ar   |   En
   معرفی یک روش جدید برای بهبود کیفیت تصاویر زیر آب در فضای رنگی Yiq  
   
نویسنده حسینی علی ,شایگان محمدامین ,صدیقی سعید
منبع ماشين بينايي و پردازش تصوير - 1398 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:47 -64
چکیده    بیشتر وسایل نقلیه هوشمند زیر آبی و وسایل نقلیه کنترل از راه دور دریایی، برای تصویر برداری از زیر آب به دوربین‌های نوری مجهز می‌باشند. لیکن با توجه به خواص آب و ناخالصی آن، کیفیت تصاویر گرفته شده توسط این وسایل تصویربرداری به اندازه کافی مطلوب نیستند. زیرا که آب باعث تضعیف نور شده و هر چه میزان عمق آب بیشتر شود، نور کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد که این موضوع باعث جذب شدن رنگ ها توسط آب خواهد گردید. لذا عملیات پردازش‌ تصویر برای تصاویر زیر آب از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. در این مقاله به منظور افزایش کیفیت تصاویر زیر آب، روش جدیدی برای بهبود تباین تصاویر معرفی شده است. در روش پیشنهادی، از دو عملیات کشش و متعادل‌سازی بافت‌نگار استفاده شده است. در قسمت متعادل‌سازی، یک روش جدید شکستن و برش بافت‌نگار معرفی شده است. روش ارائه شده بر روی چندین تصویر مرجع آزمایش و نتایج حاصل از آن با روش‌های متداول، مورد مقایسه قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل نتایج روش پیشنهادی، افزایش 40/16% تباین در مقایسه با روش ساتیا و همکاران، که بهترین روش در بین روش های مورد مقایسه می‌باشد، را در بهترین حالت نشان می دهد.
کلیدواژه بهبود تباین، پردازش‌تصویر، تصاویر زیر آب، فضای رنگی Yiq، متعادل‌سازی بافت‌نگار
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, گروه مهندسی کامپیوتر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران
پست الکترونیکی s.sedighi@iaushiraz.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved