>
Fa   |   Ar   |   En
   نشانه گذاری دوگانه کور و نیمه شکننده مبتنی بر تبدیل کسینوسی گسسته جهت تشخیص و بازسازی ناحیه دستکاری در تصاویر رنگی و خاکستری  
   
نویسنده بلوریان حقیقی بهروز ,طاهری نیا امیرحسین
منبع ماشين بينايي و پردازش تصوير - 1397 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:73 -90
چکیده    نشانه گذاری تصاویر رقمی یکی از موضوع های رایج در بحث امنیت اطلاعات و جلوگیری از سوء استفاده از تصاویر در دنیای اینترنت و ارتباطات است. یکی از کاربردهای نشانه گذاری رقمی احراز  صحت و بازسازی ناحیه دستکاری شده است. این روش ها قادرند با استفاده از اطلاعاتی که در رسانه تعبیه شده است، پی به صحت و یکپارچگی تصویر دریافت شده ببرند. در این مقاله روشی جهت شناسایی و بازسازی ناحیه دستکاری در تصاویر رنگی و خاکستری ارائه شده است، که با قابلیت تعبیه دوگانه نشانه در تصویر، فرصت دومی جهت بازسازی ناحیه دستکاری فراهم می کند. از طرفی به دلیل بهره گیری از تبدیل کسینوسی گسسته مقاومت خوبی در برابر فشرده سازی دارد. جهت تامین امنیت نشانه تعبیه شده از نگاشت آشوبی با کلید مخفی که همراه با تصویر ارسال می شود، استفاده شده است. در روش پیشنهادی برای جلوگیری از حملات رونوشت مکان، اطلاعاتی که جهت تشخیص بلوک دستکاری در تصویر تعبیه می شود، به کلیدی که مختص همان بلوک است وابسته می باشد. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی توانایی شناسایی درست ناحیه دستکاری تحت فشرده سازی با ضریب کیفیت بیشتر از30 به معنی کاهش خطا و همچنین بازسازی در صورت تخریب نیمی از تصویر با شاخص شباهت ساختاری حدود 0/99 را دارد.
کلیدواژه نشانه گذاری، تعبیه نشانه، استخراج نشانه، تشخیص دستکاری و بازسازی، تبدیل کسینوسی گسسته
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده مهندسی, گروه کامپیوتر, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده مهندسی, گروه کامپیوتر, ایران
پست الکترونیکی taherinia@um.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved