>
Fa   |   Ar   |   En
   مبانی و روش تفسیر رضوی  
   
نویسنده ایزدی مهدی
منبع فرهنگ رضوي - 1392 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:157 -177
چکیده    از روایت‌های تفسیری اهل بیت از جمله روایت‌های تفسیری امام رضا(ع) چنین برمی‌آید که آن بزرگواران درصدد تعلیم مبانی و روش صحیح تفسیر قرآن‌کریم به پیروان خود بودند، تا در زمان غیبت نیز بتوانند با بهره‌گیری از این مبانی و روش صحیح تفسیری از قرآن‌کریم بهره‌ برده، راه هدایت را از آن در هر زمان و شرایطی بیابند. از واکاوی روایت‌های تفسیری ماثور از امام رضا(ع) چنین برمی‌آید که مبانی تفسیری عبارت‌اند از: تحریف‌ناپذیری، اعجاز، جاودانگی، هدایتگری قرآن‌کریم و علم قرایت. روش‌های تفسیری که از این روایت‌ها به‌دست می‌آید عبارت‌اند از: تفسیر آیه با استناد به آیه نظیر، تفسیر آیه با استناد به روایت‌های تفسیری، تفسیر آیه با تبیین واژگان غریب، تفسیر آیه از طریق سبب نزول، تفسیر آیه با اظهار قیود مقدر، تفسیر آیه با تعیین مخاطب، تفسیر با روش استنطاق‌القرآن، تفسیر آیه به روش بیان مصادیق، تفسیر آیه به روش بیان علل گزاره‌ها، تفسیر آیه به روش همنشینی، تفصیل قصص‌القرآن، تاویل آیه‌های متشابه و جری و تطبیق.
کلیدواژه مبانی تفسیر رضوی ,روش تفسیر رضوی ,تفسیر اهل بیت ,امام رضا(ع)
آدرس دانشگاه امام صادق (ع), دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع), ایران
پست الکترونیکی dr.mahdi.izadi@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved