>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه ارتباط‌ شناختی جشنواره وبلاگ نویسی رضوی  
   
نویسنده مبینی مجید
منبع فرهنگ رضوي - 1392 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:57 -76
چکیده    جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) هر ساله با گستره بین‌المللی برگزار می‌شود و دارای بخش‌های متعددی است. بخش وبلاگ‌نویسی آن می‌تواند موضوع یک مطالعه ارتباط‌شناختی قرار گیرد. در این نوشتار با بهره‌گیری از روش اسنادی، ابتدا به نقد کلان جشنواره وبلاگ‌نویسی رضوی پرداخته شده و تراکم اطلاعاتی حاصل از ایجاد ده‌ها وبلاگ، به‌عنوان یک آسیب مطرح شده است. در ادامه و در بخش نقد خُرد، ضمن تحلیل و ارزیابی معیارهای سنجش ارایه‌شده، نشان داده می‌شود که مقوله پیام و شاخصه‌های زیرمجموعه آن، مورد کم‌توجهی متصدیان امر قرار گرفته است و نتیجه آن، اختصاص رتبه‌های برتر جشنواره به وبلاگ‌هایی است که از غنای محتوایی لازم برخوردار نیستند، امری که به فاصله گرفتن جوانان نخبه و صاحب‌اندیشه از چنین فضایی می‌انجامد. در ادامه با توجه به مولّفه‌های فرایند ارتباط، الگویی پیشنهادی برای سنجش علمی‌تر ارایه شده است.
کلیدواژه جشنواره رضوی ,ارتباطات ,وبلاگ ,وبنوشت ,امام رضا(ع)
آدرس دانشگاه باقرالعلوم(ع), طلبه حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع), ایران
پست الکترونیکی majid.mobini@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved