>
Fa   |   Ar   |   En
   موضع امام رضا(ع) در قبال حرکت‌های سیاسی علویان در زمان عباسیان  
   
نویسنده درخشه جلال ,حسینی‌فایق سیدمحمدمهدی
منبع فرهنگ رضوي - 1392 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:25 -55
چکیده    یکی از پرسش‌های اساسی شیعه، موضع ایمه(ع) در قبال حرکت‌های سیاسی علویان در برابر خلفای وقت است. این مقاله ضمن بررسی زمینه‌های روی کار آمدن عباسیان و شرایط پس از به خلافت رسیدن آنان، مواضع امام رضا(ع) را در قبال حرکت‌ها و قیام‌های علویان مورد بررسی قرار می‌دهد. برای واکاوی مواضع امام رضا(ع)، آگاهی از شرایط سیاسی، تاریخی خلافت عباسیان و وضعیت علویان در زمان آنها امری ضروری است. به همین منظور مهم‌ترین حرکت‌های سیاسی علویان از آغاز خلافت عباسی مورد بررسی قرار گرفته (خلافت منصور و قیام نفس زکیه، تاسیس سازمان وکالت، خلافت هادی و قیام حسین‌بن علی‌بن حسن، خلافت هارون و تشکیل دولت ادریسیان، علویان در زمان خلافت امین و مامون) و موضع ایمه(ع) در قبال این حرکت‌ها بیان شده است. در انتهای بحث، به‌طور خاص قیام‌هایی که در زمان امام رضا(ع) صورت پذیرفته مورد بحث قرار می‌گیرند.
کلیدواژه امام رضا(ع) ,علویان ,عباسیان ,قیام ,حرکت سیاسی
آدرس دانشگاه امام صادق (ع), استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع), ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی دکتری روابط ‌بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی h.faegh@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved