>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی مواضع سیاسی امام رضا (ع) در بحران‌های اعتقادی ـ سیاسی دوره (203 ـ 183 ق)  
   
نویسنده امام جمعه‌ زاده سیدجواد ,محموداوغلی رضا
منبع فرهنگ رضوي - 1393 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:7 -31
چکیده    این نوشتار می‌کوشد، با توجه به روایت‌های نقل‌شده از امام رضا(ع) و با روش توصیفی و تاریخی، دیدگاه حضرت را در مورد مسایل مهم جامعه و حکومت در دوره بحرانی (203-183 ق) بررسی کند. مقوله ولایتعهدی و حضور امام(ع) در خراسان به همراه عوامل تاثیرگذار دیگر مانند ظهور و بروز ادیان و فرقه‌های انحرافی، تقسیم خلافت عباسی و خیزش علویان باعث شده بود در این دوره سوا‌ل‌ها و پرسش های جدیدی مطرح شود که متناسب با این دوره پاسخ‌های خود را می‌طلبید. پاسخ‌ها و راهکارهایی که می‌بایست برخاسته از بینش و منطق عقلانی باشد. برای این منظور توجه به نصوص اسلامی، دفاع از حقانیت ولایت امامان، تشکیل مناظره‌های علمی، استفاده از زبان عقل و استدلال، توجه به رویکرد علمی در مباحثه‌ها و مناظره‌ها و توجه به سطح فهم مخاطب، از مواردی بودند که امام رضا(ع) برای اثبات حقانیت اعتقادهای شیعی به‌کار گرفتند.
کلیدواژه سیره رضوی ,علویان ,واقفیه ,زیدیه ,ولایت سیاسی
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشیار گروه علوم‌سیاسی دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, دکتری علوم‌سیاسی دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی r_oghli@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved