>
Fa   |   Ar   |   En
   مهم‌ترین آسیب‌های اعتقادی اثرگذار بر پیشبرد گفتمان توحید در عصر امام رضا(ع)  
   
نویسنده طباطبایی سید محمدکاظم ,رشیدی‌کیا نجمه
منبع فرهنگ رضوي - 1393 - دوره : 2 - شماره : 6 - صفحه:75 -107
چکیده    فرایند درک و تفسیر احادیث معصومین با زمینه‌های فکری، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی که معصوم را احاطه کرده و سخن ایشان در آن جغرافیای خاص ایراد شده است، در ارتباط تنگاتنگ بوده و‌ آشنایی با زمان، مکان، افراد و سایر اوضاع و شرایط، تاثیر بسزایی در کشف مراد و مقصود ایشان دارد. این مقاله به‌منظور فهم بهتر معارف رضوی در عرصه باور توحید بر آن است تا با معرفی مهم‌ترین آسیب‌های اعتقادی در این زمینه، به‌عنوان یکی از مولفه‌ها و قراین صدور روایت‌های رضوی که در لایه‌های فرهنگی جامعه نفوذ کرده و فضایی چالشی در آن زمان ایجاد کرده بود، تاثیر غیر‌قابل انکار این چالش‌ها را در میراث احادیث رضوی گوشزد کرده و از این رهگذر زمینه درک بهتر معارف توحیدی امام علی‌بن‌ موسی‌الرضا(ع) فراهم شود. بدین منظور با استفاده از روش توصیفی ـ کتابخانه‌ای به استخراج آسیب‌های اعتقادی از متن روایت‌ها پرداخته شد. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که انکار وجود صانع و ایجاد تردید در وجود او، تشبیه، تجسیم و ... ازجمله مهم‌ترین آسیب‌هایی هستند که فضای چالشی را در حوزه اعتقاد اسلامی و به‌خصوص معارف توحیدی به‌وجود آورده بود.
کلیدواژه امام رضا(ع) ,توحید ,آسیب‌های اعتقادی ,معارف رضوی
آدرس دانشگاه قرآن و حدیث, استادیار رشته علوم و معارف حدیث دانشگاه قرآن و حدیث, ایران, کارشناس‌ارشد علوم حدیث گرایش کلام و عقاید, ایران
پست الکترونیکی sadra_2121@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved