>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدلی کاربردی در مدیریت ساخت سازه‌های زیرزمینی بتن مسلح در پروژه های سد و نیروگاه با رویکرد تامین بسترهای پدافند غیرعامل  
   
نویسنده حسینی عظیم ,اکبرپور عباس ,احمدی حسن ,امین نژاد بابک
منبع سد و نيروگاه برق آبي - 1396 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:68 -79
چکیده    امروزه پدافند غیرعامل به عنوان یک نیاز استراتژیک در مدیریت ساخت پروژه های عمرانی به منظور تامین امنیت پایدار، موردنظر می باشد. بخش قابل توجه ای از پروژه های سد و نیروگاه، سازه هایی هستند که به صورت زیرزمینی اجرا می گردند. این سازه ها علاوه بر هزینه بر بودن به لحاظ استراتژیک نیز دارای اهمیت زیادی می باشند، به همین منظور تامین الزامات پدافند غیرعامل در آن ها از ضروریات است. این مقاله با درنظر گرفتن اهداف پدافند غیرعامل و توجه به اصول مدیریت ساخت در پروژه های زیرزمینی، سعی دارد روشی متناسب با شرایط فعلی و فنّاوری ساخت در کشور را در این حوزه ارائه دهد. پس با استفاده از منابع متعدد و بهره گیری از ابزاری چون پرسشنامه، مصالح مناسب و روش های اجرایی مورداستفاده در ساخت، سازه های زیرزمینی را تحلیل و شاخص های متعددی را احصاء و با استفاده از روش های کمی سازی ahp و نرم افزارها، وزن دهی شده اند. نتیجه نهایی اثبات می کند که استفاده از مصالح بتن الیافی frcs، مواد frp، مواد نانویی به عنوان مصالح هوشمند و بتن های پرمقاومت بر سایر مواد رایج در ساخت سازه ها ارجحیت دارند. استفاده از هرکدام از مصالح بیان شده در روش های اجرایی حالات متفاوت و کاربری های خاصی را به وجود می آورد.
کلیدواژه مدل کاربردی، پدافند غیرعامل، سازه‌های مدفون بتن مسلح، مدیریت ساخت، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا Ahp
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, گروه مهندسی عمران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, گروه مهندسی عمران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, گروه مهندسی عمران, ایران
پست الکترونیکی s.az.hosseini.t@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved