>
Fa   |   Ar   |   En
   امکان سنجی فنی و به گزینی اقتصادی روش های مختلف رسوب زدایی در مخازن سدهای برق آبی؛ مطالعه موردی: سد باراسونا اسپانیا  
   
نویسنده پرورش ریزی عاطفه ,سادات هلبر سید مرتضی ,فرهودی جواد
منبع سد و نيروگاه برق آبي - 1393 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:1 -12
چکیده    در این پژوهش، پیوست جدیدی برای الگوی واسا، که فرایندهای بارش ـ رواناب، فرسایش حوضه و انتقال رسوب در رودخانه را شبیه‌سازی می‌کند، توسعه یافته است؛ در این پیوست، روش‌های شستشوی سریع و مکش آبی، برای رسوب‌زدایی مخازن سدها امکان‌سنجی می‌شوند. شبیه‌سازی پخش یک‌بعدی رسوبات در مخزن، امکان‌پذیری روش‌های رسوب‌زدایی و انتخاب روش بهینه آن و هم‌چنین ارزیابی اقتصادی گزینه‌ها با زبان برنامه‌نویسی فرترن کدنویسی شده است. در این الگو سودهای اقتصادی تولید هر واحد برق تولیدی از نیروگاه سدها، سودهای حاصل از حجم آب ذخیره‌شده در مخزن، هزینه‌های عملیات رسوب‌زدایی و دوره بهره‌برداری از سد، ارزش فرسودگی، اسقاطی سد و هزینه ساخت سد جدید، بر اساس ارزش اقتصادی آب یک‌پارچه شده است. بنابراین می‌توان ارزیابی اقتصادی مناسبی نسبت به روش رسوب‌زدایی انجام داد. نتایج چنین نشان می‌دهند که پیوست جدید ـ که نتایج شبیه‌سازی پخش رسوب در مخزن را با روش‌های انتخاب گزینه بهینه برای رسوب‌زدایی مخزن در هم آمیخته است ـ نتایج قابل قبولی را ارایه می‌دهد.
کلیدواژه Desilting ,Wasa-Sed ,Dams Reservoirs ,Feasibility Study ,Economic Evaluation ,رسوب زدایی ,امکان سنجی فنی ,به گزینی اقتصادی ,الگوی واسا ,مخازن سدها
آدرس دانشگاه تهران, استادیار رشته سازه های آبی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری رشته سازه های آبی،, ایران, دانشگاه تهران, استاد رشته سازه های آبی، دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved