>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه روش پیشنهادی برای تولید ارتعاش (شتاب نگاشت) مصنوعی با استفاده از آشفتگی تقریبی و تحلیل اجزای اصلی برای تحلیل پویایی سازه های آبی  
   
نویسنده احمدی جزنی روح الله ,شادمان حیدری پیمان ,خراسانی محمد
منبع سد و نيروگاه برق آبي - 1393 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:1 -14
چکیده    اغلب پدیده‌های طبیعی اتفاقی از نظم خاصی پیروی نمی‌کنند. در علوم مهندسی، شناخت و بررسی این پدیده‌ها از جهات مختلف ضروری می‌باشد و از جایگاه خاصی برخوردار است. در بسیاری از حالات، طرح نهایی تسهیلات بحرانی یا سازه‌های مهم از قبیل نیروگاه‌های برق هسته‌ای، سدها، شبکه‌های انتقال نیرو و ساختمان‌های مرتفع بر اساس تحلیل کامل تاریخچه زمانی تهیه می‌شود. یکی از کاربردهای مطلوب تحلیل اجزای اصلی، استفاده از آن به عنوان ابزاری کمکی در آموزش شبکه‌های عصبی، عصبی فازی و ... است. تحلیل اجزا اصلی (pca) یک شگرد سودمند آماری است. این تبدیل، تبدیلی بهینه در کارهای فشرده‌سازی و کاهش بعد است و خطای میانگین مربعات حاصل از فشرده‌سازی را کمینه می‌کند. این تبدیل وابسته به داده‌های ورودی می‌باشد. در این تحقیق با توجه به نیاز مهندسان سعی در ارایه روش‌های موثر و مفید جهت بررسی و تولید ارتعاش مصنوعی برپایه توانمندی تحلیل اجزای اصلی و آشفتگی تقریبی شده است. در روش پیشنهادی میزان نامنظمی نگاشته‌ها بررسی شده و با کاهش زمان اجرای الگوریتم، سعی در کاهش مدت زمان در تولید شتابنگاشت‌های مصنوعی شده است. با توجه به روش ارایه شده می‌توان در تحلیل و طراحی نیروگاه‌های برق‌آبی، سدها، شبکه‌های انتقال نیرو و ساختمان‌های بلند در برابر بارهای جانبی استفاده کرد.
کلیدواژه ارتعاش مصنوعی ,شبکه عصبی ,تحلیل اجزای اصلی ,آشفتگی تقریبی ,Artificial Vibration ,Neural Network ,Principal Component Analysis (Pca) And Approximate Entropy
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق, دکتری زلزله، عضو هییت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق, عضو هییت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دکتری زلزله، دانشگاه علم و صنعت, ایران
پست الکترونیکی khorasani@iust.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved