>
Fa   |   Ar   |   En
   تهیه نقشه های پهنه بندی پرده آببند با استفاده از پارامتر های ژئوتکنیکی و مدل سلسله مراتبی (Ahp)  
   
نویسنده قالیباف حمید ,غفوری محمد ,لشکری پور غلامرضا ,حافظی مقدس ناصر
منبع سد و نيروگاه برق آبي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:58 -69
چکیده    با توجه به اینکه مکانیسم ساخت تمام پروژه های سدهای خاکی ازلحاظ سازه، شکل و نوع بدنه سد تا حدودی یکسان است، در آینده بیشترین مشکلاتی که برای سدها رخ می دهد، عدم شناخت از خصوصیات ژئوتکنیکی ساختگاه از نظر آبگذری و به سازی پی است.سد سررود در شهرستان کلات در شمال استان خراسان رضوی در حال احداث می باشد. با توجه به اینکه این سد در پهنه گسلی قرار گرفته است، نیاز ضروری جهت تزریق پرده آببند دارد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک های سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تصاویر ماهواره ای لندست پردازش شده و بازدید های صحرائی مشخص گردید، این سد در محدوده گسل سررود قرار گرفته است. بر این اساس، پی محور، شوت سرریز و جناحین از لحاظ گسله بودن مورد ارزیابی قرار گرفت. در نتیجه، مشخص گردید، جناح چپ نسبت به جناح راست بیشتر تحت تاثیر این گسلها قرار گرفته است. . بنابراین، با توجه به اطلاعات بدست آمده پهنه بندی پرده آببند بر اساس پارامتر های زمین شناسی مهندسی و آزمایشهای نفوذ پذیری در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (arc gis) رقومی و وزن دهی شد، سپس به روش همسایگی نقاط این نقشه ها درون یابی شدند. در نتیجه، نقشه های پهنه بندی پرده آببند محور تزریق تهیه گردید. علاوه بر این، با استفاده از مدل سلسه مراتبی(ahp) نقشه پهنه بندی بیشترین محدوده تزریق دوغاب ارائه شده است.
کلیدواژه سد سررود، پارامترهای ژئوتکنیکی تزریق، پهنه بندی پرده آب بند، مدل سلسله مراتبی Ahp
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی مهندسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی مهندسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی مهندسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی مهندسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved