>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی، طبقه بندی و ارزیابی ریسک های زنجیره تامین در سدهای بتنی از بُعد هزینه  
   
نویسنده میرزااحمدی محمد ,کاتبی علی ,سرکرده حامد
منبع سد و نيروگاه برق آبي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:39 -47
چکیده    ایران یکی از کشورهای پیشرو در زمینه ساخت سد بشمار می آید بطوریکه سد سازی یکی از بزرگترین صنایع در ایران محسوب می شود، از طرفی کاهش منابع آب در کشور باعث شده توجه به حوزه سد سازی بیش از پیش گردد. فرایند ساخت سد و تامین مواد و خدمات لازم، نیازمند منابع بزرگ مالی است، همچنین پروژه های ساخت سد یک فرایند زمان بر است، از این رو توجه به زنجیره تامین کالا و خدمات و کارکرد بهینه و هماهنگ اعضای این زنجیره، در این حوزه اهمیت پیدا می کند. در این تحقیق با استفاده از مطالعات کتاب خانه ای و بررسی ادبیات گذشته، مصاحبه و استفاده از نظر خبرگان اقدام به شناسایی و ارزیابی ریسک های تهدید کننده این حوزه و دسته بندی آن ها پرداخته شده از جمله ریسک های مهم این بخش می توان به تغییر نرخ ارز و کمبود نقدینگی اشاره کرد.
کلیدواژه سد سازی، زنجیره تامین، ارزیابی ریسک، مصاحبه، پرسشنامه
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی عمران, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی عمران, ایران, دانشگاه حکیم سبزواری, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی عمران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved