>
Fa   |   Ar   |   En
   امن‌سازی رایانش مرزی از طریق زنجیره بلوکی  
   
نویسنده کاظم پوریان سعید ,شهبازی محمد ,تقوا محمدرضا
منبع سياست نامه علم و فناوري - 1399 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:17 -38
چکیده    فناوری های دفتر کل توزیع شده اخیرا توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و زنجیرۀ بلوکی، به منزلۀ فناوری زیربنایی رمزارزها، کانون این توجهات است. از زنجیرۀ بلوکی در حوزه های گوناگونی استفاده شده است، ازجمله رایانش ابری، رایانش مهوارهای، رایانش مرزی و اینترنت اشیا (iot). بااین حال، این فناوری با محدودیت هایی مواجه است و قابلیت پشتیبانی از تراکنش های مکرر را ندارد. از سوی دیگر، پس از رایانش ابری و رایانش مهوارهای، رایانش مرزی نیز به منزلۀ توانمندساز کلیدی برای بسیاری از فناوری های آتی مانند 5g، اینترنت اشیا و ارتباطات وسائط نقلیه با یکدیگر از راه اتصال منابع و همچنین خدمات رایانش ابری به کاربران نهایی ایفای نقش می کند و این منابع و خدمات را تا مرز شبکه گسترش می دهد. اما این فناوری اکنون با چالش هایی در حوزۀ مدیریت نامتمرکز و امنیت روبه روست. ترکیب زنجیرۀ بلوکی و رایانش مرزی در قالب یک سیستم دسترسی و کنترل مطمئن شبکه، ذخیره سازی و محاسبات توزیع شده در مرزهای شبکه و درنتیجه، مقیاس بزرگی از رورهای شبکه، فضای ذخیره سازی داده ها و محاسبۀ اعتبار را در نزدیکی مرز شبکه و از راهی امن فراهم می آورد. با وجود مزایای سیستم های حاصل از یکپارچه سازی زنجیرۀ بلوکی و رایانش مرزی، پیش از پیاده سازی گسترده باید ارتقای مقیاس پذیری، خودسازماندهی، مدیریت منابع، یکپارچگی کارکردها و مسائل امنیتی آن ها مدنظر قرار گیرد. در این مقاله، برخی از پژوهش های صورت گرفته در حوزۀ سیستم یکپارچه متشکل از زنجیرۀ بلوکی و رایانش مرزی بررسی می شود. همچنین، برخی جنبه های حیاتی یکپارچه سازی زنجیرۀ بلوکی و رایانش مرزی شناسایی می شود. درنهایت، تاثیرات این یکپارچه سازی در کسب و کار بررسی خواهد شد.
کلیدواژه رایانش مرزی، زنجیره بلوکی، رایانش مهواره‌ای، اینترنت اشیاء، امنیت داده‌ها
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکدۀ مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکدۀ مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکدۀ مدیریت و حسابداری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved