>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر جایگزینی قند گیاه استویا (Stevia Rebaudiana) با ساکارز بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ریولوژیکی و حسی شربت رژیمی زعفران  
   
نویسنده هاشمی ندا ,ربیعی حدیثه ,توکلی پور حمید ,گازرانی سمانه
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1393 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:303 -310
چکیده    امروزه تولید و استفاده از مواد غذایی و نوشیدنی های رژیمی و فراسودمند رو به فزونی گذاشته است.با توجه به اینکه کربوهیدراتها یکی از مهمترین منابع افزایش دهنده کالری می باشند، بسیاری از توجهات در صنعت غذا به کاهش استفاده از این منبع مهم و جایگزینی آن با شیرین کننده های بدون کالری یا کم کالری معطوف گردیده است. با توجه به اینکه، شیرین کننده های طبیعی و سنتزی بسیاری برای جایگزینی ساکارز در مواد غذایی استفاده می شود، اثرات شیرین کننده های مصنوعی و جایگزین بر روی ویژگیهای محصول نهایی قابل توجه می باشد.استویا یک شیرین کننده گیاهی مناسب است که در بسیاری از مواد غذایی رژیمی به عنوان جایگزین شکر مورد استفاده قرار می گیرد. در تحقیق پیش رو اثر مصرف قند استویا در جایگزینی با ساکارز در تهیه نوشیدنی زعفرانی به عنوان یک نوشیدنی فراسودمند بررسی شده است. بر این اساس در تهیه شربت زعفرانی 5 تیمار 100%، 75%، 50%، 25%، 0% از قند استویا جایگزین ساکارزگردید. سپس خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ریولوژیکی و حسی آن بررسی شد. بر اساس نتایج حاصله، با افزایش استویا میزان بریکس، دانسیته، ویسکوزیته و ph شربتها کاهش یافت وهمچنین از نظر حسی نیزبا افزایش قند استویا امتیاز کمتری کسب گردید. بهترین تیمار در بین تمامی تیمارها، نمونه حاوی 25% استویا و 75% ساکارز می باشد که در مقایسه با دیگر نمونه ها از نظر خصوصیات حسی از پذیرش بالاتری برخوردار بود واز لحاظ خصوصیات فیزیکوشیمیایی مشابهت بیشتری با نمونه شاهد داشت.
کلیدواژه استویا ,شربت زعفرانی ,شیرین کننده طبیعی ,نوشیدنی فراسودمند
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, ایران
پست الکترونیکی samane.gazerani@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved