>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی کیفیت وب سایت وزارت ورزش و جوانان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  
   
نویسنده پروین نازدار ,فراهانی ابوالفضل ,پروین ناهید ,ابراهیم حصاری سامان
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1394 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:75 -82
چکیده    وب سایت ها یکی از اصلی ترین ابزارهای سازمان ها جهت ارتباط و ارائه خدمات مناسب به کاربران می باشد. مهم ترین هدف وب سایت ها ارائه اطلاعات سریع و آنلاین است. این ابزار نقش مهمی در پیشبرد اهداف دولت الکترونیک دارد. سازمان ها علی رغم صرف هزینه های زیادی برای طراحی و پیاده سازی وب سایت ها، اغلب توجه بسیار کمی بر کیفیت، به روزرسانی و ارزیابی عملکرد آنها دارند. وزارت ورزش و جوانان نیز از این امر مستثنی نیست. در همین راستا، هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت وب سایت وزارت ورزش و جوانان است. جامعه آماری تحقیق شامل: اساتید خبره در مدیریت رسانه های ورزشی بودند که تعدادشان 31 نفر بود. به علت کم بودن تعداد جامعه آماری از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. ابزار اندازه گیری در این تحقیق، پرسشنامۀ استاندارد ارزیابی وب سایت حقیقی نسب (1387) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) و نرم افزار expert choice12 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که  وزن قابلیت استفاده از وب سایت وزارت ورزش و جوانان 0.62 و میزان جذابیت آن 0.38 بوده و انسجام مطالب در وب سایت بیشترین و میزان تعامل کمترین وزن را به خود اختصاص داده است.
کلیدواژه ارزیابی کیفیت، وب سایت، وزارت ورزش و جوانان، فرایند تحلیل سلسله مراتبی(Ahp)
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب, ایران
پست الکترونیکی samanhesar64@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved