>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه محتوای اخبار ورزشی خبرگزاری های ایرنا و بی بی سی در نیمه دوم سال 2013  
   
نویسنده کشکر سارا ,نوربخش مهرنوش ,قائم پناه سمیه
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1393 - دوره : 2 - شماره : 6 - صفحه:10 -20
چکیده    پژوهش حاضر با هدف مقایسه محتوای ورزشی دو خبرگزاری ایرنا و بی­بی­سی در نیمه دوم سال 2013 صورت گرفت و جهت گردآوری داده‌ها در مجموع 3802 خبر، در دو روز ثابت هفته شامل 1818 خبر از خبرگزاری بی­بی­سی و 1984 خبر از خبرگزاری ایرنا مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده­ها یک برگه کدگذاری بود که برای تحلیل محتوای خبرهای خبرگزاری­ها استفاده گردید و روایی صوری و محتوایی آن توسط جمعی از صاحب­نظران حوزه مدیریت ورزش و ارتباطات مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین دو خبرگزاری ایرنا و بی­بی­سی به لحاظ پوشش ورزش معلولین، مطالب علمی ـ ورزشی، اخبار بانوان، گروه­های سنی و سطح ورزشی از نظر پوشش اخبار ملی و بین­المللی تفاوت معنی­داری وجود داشت و در تمام متغیرهای تحقیق به استثنای پوشش اخبار ورزش ملی، خبرگزاری ایرنا در مقایسه با خبرگزاری بی­بی­سی در سطحی پایین­تر قرار داشت. ظاهراً هدف اصلی بی­بی­سی انتشار اخبار در سطح بین­الملل است و به همین دلیل کمتر به اخبار داخلی می­پردازد، اما ماموریت خبرگزاری ایرنا در جهت توسعه اخبار در سطح کشور تدوین شده است و کمتر به پوشش اخبار در سطح جهان توجه دارد. ولی از آنجا که توجه به نیاز اقشار مختلف جامعه در توسعه ورزش اهمیت دارد، لازم است تا خبرگزاری ایرنا در پوشش اخبار ورزشی خود به اقشار مختلف جامعه توجه داشته باشد تا بدین وسیله زمینه مناسبی را در ایجاد گرایش عمومی به سمت ورزش فراهم آورد.
کلیدواژه محتوای ورزشی ,خبرگزاری ,ایرنا ,بی بی سی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved