>
Fa   |   Ar   |   En
   کارکرد رسانه‌های اجتماعی در طرفداری ورزشی: کاوشی در دیدگاه‌های طرفداران بعد از ال‌کلاسیکو  
   
نویسنده لطیفی فرد مهدی ,صفاری مرجان ,حیدری کلثوم
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1398 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:95 -110
چکیده    امروزه با توسعه رسانه‌های اجتماعی، گرایش طرفداران به بیان عقاید و نظرات خود بیشتر از پیش می‌شود. از سویی، با ظهور رسانه‌های اجتماعی طی دهه گذشته سرعت و محدوده ارتباطات و تعامل بین افراد و سازمان‌ها در سراسر دنیا تغییر کرده است. ازاین‌رو هدف تحقیق حاضر بررسی مصرف رسانه‌ای و رفتار آنلاین طرفداران ورزشی بعد از بازی ال‌کلاسیکو با استفاده از روش تحلیل محتوا بود. در این پژوهش یکی از پست‌های صفحه رسمی لالیگا در فیس‌بوک بعد از بازی (بارسلونارئال مادرید موسوم به ال‌کلاسیکو فصل 182017) به‌صورت هدفمند جهت بررسی دیدگاه‌های کاربران مورد انتخاب قرار گرفت. ویژگی‌های فیس‌بوک در سه دسته کلی؛ بارگذاری محتوا، مرور محتوا توسط دیگر کاربران و واکنش‌های کاربران نسبت به محتوا طبقه‌بندی ‌شد. پس از کدگذاری، 10 طبقه شامل «اشاره به بازی، اشاره به فرد، اشاره به تیم، کلام تهاجمی، شوخی با انتقاد، سرزنش کردن، اشاره به طرفدار، استفاده از ضمایر ما و آن‌ها، هیجان فوتبالی و تعامل» به دست آمد. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد، تقریباً 57 درصد از مصرف رسانه‌ای در رسانه‌های اجتماعی ورزشی به اشتراک‌گذاری منتهی می‌شود. مسئله هویت‌ سازی با تقریباً 30 درصد کدها دومین کارکرد رسانه‌های اجتماعی در ورزش می‌تواند باشد. درعین‌حال گفتگوها با 2.6 درصد فراوانی کمترین میزان کارکرد را در این پژوهش داشته‌اند. باید توجه داشت که در حوزه ورزش علت شکل‌گیری رفتار به اشکال مختلف مانند اشاره به بازی، اشاره به فرد و حتی کلام تهاجمی در اثر علاقه‌ای است که طرفدار به باشگاه، تیم و شهر خود دارد.
کلیدواژه طرفداران فوتبال، رسانه‌های اجتماعی، مصرف رسانه‌ای، ال‌کلاسیکو، ورزش
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم انسانی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم انسانی, پگروه علوم ورزشی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved