>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر پاسخ مصرف کننده محصولات ورزشی با میانجی‌‌گری ارزش ویژه برند  
   
نویسنده جعفری محمد باقر ,گل محمدی کریم ,جاویدی فاطمه ,سمیعی محمد
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1398 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:83 -94
چکیده    امروزه اهمیت به‌کارگیری رسانه‌های اجتماعی و بازاریابی شکل گرفته در بستر آن بیش از پیش برای سازمان‌ها افزایش یافته است؛ به طوریکه سازمان‌های تولید کننده محصولات ورزشی نیز از آن مستثنی نیستند. با این وجود خلا بررسی نقش ارزش ویژه برند در زمینه بازاریابی محصولات ورزشی از طریق رسانه های اجتماعی به وضوح دیده می‎‌شود و همچنین ضرورت پژوهش در این زمینه است. هدف از این پژوهش بررسی اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر پاسخ مصرف کننده کالاهای ورزشی با میانجی گری ارزش ویژه برند است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی است که از تلگرام استفاده می کنند. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری در دسترس استفاده و برای محاسبه نمونه، با توجه به جامعه آماری که 400 نفر تخمین زده شد؛ طبق جدول کرجسی و مورگان 195 نفر تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادله ساختاری (sem) و با استفاده از نرم‌افزار smart pls انجام گرفت. یافته ها نشان داد که تلاش‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مصرف‌کننده اثرگذار است و همچنین ارزش ویژه برند بر پاسخ مصرف‌کننده تاثیر گذاشته و ارزش ویژه برند نیز اثر تلاش‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر پاسخ مصرف‌کننده را تعدیل می‌کند.
کلیدواژه بازاریابی رسانه های اجتماعی، ارزش ویژه برند، رضایت مشتری، مصرف کننده محصولات ورزشی
آدرس دانشگاه تهران، پردیس فارابی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, ایران, دانشگاه حضرت معصومه(س), ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved