>
Fa   |   Ar   |   En
   بیماریهای باکتریایی ماهیان زینتی  
   
نویسنده نژادمقدم شبنم ,صفری رقیه ,نهاوندی رضا
منبع آبزيان زينتي - 1396 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:29 -34
چکیده    نگهداری و صادرات ماهیان زینتی یک فعالیت مهم می باشد چراکه نه تنها به جهت زیبایی بلکه به عنوان یک ورودی مالی نیز بشمار می رود. بیماری باکتریایی شایع ترین مشکل عفونی ماهیان زینتی است و اغلب عفونت های باکتریایی ناشی از ارگانیسم های گرم منفی می باشند. اکثر پاتوژن های باکتریایی ماهی ساکنین طبیعی محیط زیست آبی هستند که می توانند ساکن محیط های دریایی یا آب شیرین باشند. عوامل استرس زای محیطی مانند تراکم بالا، حمل ونقل، کیفیت پائین آب و تغذیه نامناسب باعث بروز بیماری در ماهیان زینتی می شوند. در این بررسی به پاتوژن های باکتریایی مهم ماهیان زینتی و بررسی روشهای مدیریتی و درمان پرداخته می شود.
کلیدواژه ماهی زینتی، بیماری، باکتری
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات, گروه تکثیر و پرورش آبزیان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات, گروه تکثیر و پرورش آبزیان, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان, بخش تحقیقات علوم دامی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved