>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش فیتواستروژن ‌ها در تولید مثل آبزیان  
   
نویسنده ریگی فریده ,ذکریائی حمیده ,سوداگر محمد
منبع آبزيان زينتي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:19 -30
چکیده    تولیدمثل موفق آبزیان در شرایط اسارت به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در صنعت آبزی پروری مطرح می باشد. امروزه هورمون ها به عنوان ابزاری در جهت بهبود و تسریع در فرآیند تکثیر و پرورش آبزیان به کار گرفته می شوند، اما به دلیل تجمع طولانی مدت در بدن، سبب ایجاد اختلال در دستگاه تولیدمثلی آبزیان می گردند، لذا با توجه به معایب هورمون ها و این که گیاهان حاوی فیتواستروژن فاقد اثرات منفی استروژن های صنعتی می باشند، استفاده از استروژن های اگزوژن طبیعی مثل فیتواستروژن ها در این صنعت رایج گردید. فیتواستروژن ها در دو گروه اصلی فلاونوئیدها و غیرفلاونوئیدها طبقه بندی می شوند. ایزوفلاون ها آگونیست های بسیارضعیف استروژن بوده که به گیرنده ی استروژن با تمایل کم تر از استرادیول باند می گردند و بسته به غلظت های نسبی فیتواستروژن ها و استروژن داخلی از خود خواص آگونیستی یا آنتاگونیستی نشان می دهند. تحقیق حاضر مروری بر معرفی فیتواستروژن ها، نحوه عملکرد و کاربرد آن ها در آبزی پروری می باشد. نتایج نشان می دهد که مصرف کمکی فیتواستروژن ها در آبزی پروری در حفظ سلامت آبزیان و مصرف کنندگان موثر بوده و نیز محصولات حاصل از بازارپسندی خوبی برخوردار می باشند، لذا می توان اظهار داشت فیتواستروژن ها می توانند جایگزین مناسبی برای استروژن های صنعتی باشند.
کلیدواژه فیتواستروژن، تولید مثل، آبزیان.
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات و محیط زیست, گروه تکثیر و پرورش آبزیان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات و محیط زیست, گروه تکثیر و پرورش آبزیان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات و محیط زیست, گروه تکثیر و پرورش آبزیان, ایران
پست الکترونیکی sudagar_m@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved