>
Fa   |   Ar   |   En
   امکان دورگه‌گیری بین مولی (Poecilia Latipinna) و گوپی (Poecilia Reticulata) و بررسی شاخص‌های رشد و تولید مثلی زاده‌ها  
   
نویسنده کارآمد عاطفه ,سوداگر محمد ,حاجی بگلو عباسعلی
منبع آبزيان زينتي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:39 -46
چکیده    همواره هدف از تولید دورگه دست یابی به نسلی است که ویژگی های بهتری از والدین خود داشته باشد، از آن جاکه ماهی های آکواریومی همواره به دلیل زیبایی ظاهری و گونه های متفاوت خود مورد توجه بسیاری از مردم در سراسر جهان هستی قرار داشته اند و مطالعات کمی نیز برروی آن ها انجام شده است، لذا در این آزمایشامکان دورگه گیری بین ماهی مولی و گوپیو همچنینبررسی شاخص های رشد و تولید مثلی زاده ها مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش از بچه ماهیان باکره با سن تقریبی 2 هفته استفاده شد و در هر آکواریوم (به ابعاد30 ×30 ×40) 4 قطعه ماهی ماده و 2 قطعه ماهی نر ذخیره شدند. ماهی ها در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار و 3 تکرار شامل گوپی نر و مولی ماده، مولی نر و گوپی ماده، گوپی نر و گوپی ماده و مولی نر و مولی ماده تقسیم بندی شده و با جیره غذایی بیومار تغذیه شدند. امکان دورگه گیری بین ماهیان گوپی و مولی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آزمایش نشان داد که در تیمارهایی که انتظار ایجاد دورگه وجود داشت هیچ بارداری مشاهده نشد و لاروی حاصل نیامد.
کلیدواژه دورگه، هیبرید، ماهی گوپی، ماهی مولی، آکواریوم
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات, گروه تکثیر و پرورش آبزیان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات, گروه تکثیر و پرورش آبزیان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات, گروه تکثیر و پرورش آبزیان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved