>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات موسیقی در ماهیان زینتی  
   
نویسنده نژادمقدم شبنم ,صفری رقیه ,حاجی بگلو عباسعلی ,فلاحی رکسانا
منبع آبزيان زينتي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:31 -38
چکیده    در سال های اخیر تجارت جهانی ماهیان زینتی رشد قابل توجهی داشته است به طوریکه در آسیا و سایر کشورهای جهان مانند سریلانکا و کشورهای جنوب شرقی آسیا توانسته اند از این پتانسیل برای صادرات این نوع ماهیان به سایر کشورها استفاده کنند. با توجه به اهمیت ماهیان زینتی تلاش در جهت کاهش استرس یکی از اهداف پرورش دهندگان ماهیان زینتی در جهت رشد و در نتیجه تولید بیشتر می باشد. یکی از راهکارهای نوین تعدیل اثرات استرس از طریق ایجاد تغییر در شاخصهای فیزیولوژیک وابسته به خون و بافت های بدن ماهیان در کنار روش های نوین بیوتکنولوژیک، استفاده از موسیقی می باشد که اخیراً مطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. موسیقی به عنوان یک عامل پرورشی که به راحتی قابل کنترل می باشد، مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است چراکه می توان با کنترل این فاکتور با هزینه ای کم، به سود بیشتر دست یافت. در مقاله حاضر به مرور اثر صوت در برخی گونه های ماهیان زینتی پرداخته شده است.
کلیدواژه ماهی زینتی، موسیقی، شاخص‌های فیزیولوژیک
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات, گروه تکثیر و پرورش آبزیان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات, گروه تکثیر و پرورش آبزیان, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved