>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد کارتنوییدها و اهمیت آن ها در آبزی پروری  
   
نویسنده سوداگر محمد ,فیروزبخش سپیده ,ذکریایی حمیده
منبع آبزيان زينتي - 1394 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:15 -27
چکیده    رنگ ماهیان یکی از مهم ترین صفات کیفی آبزیان است که رنگدانه های موجود در رژیم غذایی مسیول ایجاد طیف گسترده ای از رنگ در آن ها می باشند. اگرچه رنگدانه ها را بعنوان تغییر دهنده ی رنگ آبزیان می شناسند، اما عملکردهای مختلف دیگری را به رنگدانه ها نسبت می-دهند که از آن جمله می توان به خاصیت آنتی اکسیدانی رنگدانه ها، تاثیر در رشد، بقا و اثرات بسیار مهمی که در تولیدمثل ماهیان دارند، اشاره نمود. در این بررسی به مطالعه منابع کارتنویید ها، مقدار و پایداری کارتنویید ها، ساختار و انواع کارتنویید های جانداران آبزی، کارایی و قابلیت هضم و تغییر کارتنویید ها در آبزیان مختلف پرداخته خواهد شد. همچنین کارتنویید هایی با ساختار جدید در آبزیان مختلفی از جمله: آزادماهیان، کپورماهیان، ماهیان زینتی، سخت پوستان، اسفنج های دریایی و نرم تنان آبزی معرفی خواهند شد و در نهایت به بررسی نقش کارتنویید ها در آبزیان و اثرات آن ها روی تولید مثل، قابلیت لقاح و رشد لاروها پرداخته خواهد شد.
کلیدواژه کارتنوییدها ,آبزی پروری ,تولیدمثل ,بقا
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved