>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد میدان‌های مغناطیسی ثابت بر شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی آب و تاثیر آب مغناطیسی‌شده بربیوفیزیولوژی ماهی طلایی(Carassius Auratus)  
   
نویسنده بهمنی محمود ,آقا کوچکی محمد ,تکریمی‌نیاراد محمد
منبع آبزيان زينتي - 1393 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:1 -10
چکیده    از آنجا که امروزه یکی از مهمترین عوامل موثر در آبزی‌پروری، کمیت و کیفیت آب می‌باشد لذا ضرورت دارد تا با بهره‌گیری از الگوهای کاربردی نسبت به ارتقای بازده تولید اقدام نمود. در این راستا، مغناطیسی‌نمودن آب از روشهای نوین جهانی در آبزی‌پروری بشمار می‌رود. به‌طوری‌که در این تحقیق به مطالعه اثرات میدان مغناطیسی ثابت با شدت‌های 0، 5، 15و25 میلی‌تسلا بر برخی شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی آب و بررسی تاثیر آب مغناطیسی‌شده بر میزان استرس و بازماندگی ماهی طلایی (carassiusauratus) در فواصل ماه‌های فروردین تا آذر سال 1392پرداخته شد. تعداد 180 عدد ماهی طلایی با میانگین وزن 48 گرم در قالب 3 تیمار با آب مغناطیسی‌شده با شدت 5، 15،25 میلی‌تسلا و یک تیمار به‌عنوان گروه شاهد بدون تاثیر میدان مغناطیسی(0میلی‌تسلا) انجام پذیرفت. هر تیمار مشتمل بر سه تکرار و 15 عدد ماهی بود. نکته حایز اهمیت در اطلاعات ثبت شده از برخی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب نظیر tds، no2،no3، nh4+و o2، حاکی از اختلاف معنی‌دار بین تیمار شاهد با سایر تیمارها بود (p < 0.05). همچنین در شاخص هورمونی (کورتیزول) سرم خون، اختلاف معنی‌داری ما بین تیمارها مشاهده شد (p < 0.05). نتایج حاصل مبین بهبود شاخص‌های اساسی نظیر کیفیت آب، بازماندگی بالاتر و تاخیر در روند رسیدگی جنسی در تیمارهای تحت تاثیر آب مغناطیسی نسبت به ماهیان تیمار آب غیر مغناطیسی بود به‌طوری‌که این یافته‌ها می‌تواند نویدبخش ارایه راهبردهای مناسب کاربردی در سیستم‌های پرورش و نگهداری ماهیان زینتی و ارتقای موضوع آبزی‌پروری در این خصوص در کشور باشد.
کلیدواژه آب مغناطیسی ,رشد ,شاخص‌های فیزیولوژی ,ماهی طلایی ,Carassius Auratus.
آدرس عضو هیات علمی موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران, عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved