>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر تغذیه ماهی زینتی گوپی (Poecilia Reticulata) با ناپلی گارد و آرتمیا گارد (فنآوری تولید داخلی مایع نگهدارنده آرتمیا بر پایه عصاره گیاهی) بر شاخص‌های میزان تلفات، بچه‌زایی مولدین و بقاء نوزادان  
   
نویسنده نکوئی فرد علی ,صیدگر مسعود ,شیری صابر ,عباسپورانبی اسد ,غفاری هادی
منبع آبزيان زينتي - 1400 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:1 -7
چکیده    در این تحقیق تاثیر ناپلیوس آرتمیا (ناپلی گارد) و آرتمیای بالغ (آرتمیا گارد) در مایع نگهدارنده بر پایه عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه و سیر، به منظور معرفی محصولات نوین آرتمیا به عنوان غذای آبزیان با توان تولید داخلی جهت استفاده در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی و تاثیر آن بر شاخص‌های میزان تلفات مولدین، زادآوری و بقاء نوزادان ماهی گوپی(poecilia reticulata) مطالعه و ارزیابی گردید. نتایج فارمی به‌دست آمده نشان‌دهنده بهبود میانگین تلفات (درصد) ماهیان مولد گوپی در تیمار تغذیه‌ای با ناپلی گارد در مولدین ماده نسبت به سایر گروه‌های آزمون (0.05>p) و نیز افزایش میانگین بقاء لاروها در تیمارهای مختلف با اختلاف معنی‌دار در گروه آزمون تغذیه‌ای با آرتمیای زنده بود (0.05>p). براساس نتایج این بررسی می‌توان پیشنهاد استفاده از فناوری آرتمیا گارد و ناپلی گارد با جایگزینی تغذیه با آرتمیای زنده و منجمد در مراکز تکثیر ماهیان زینتی اولاً، ایمنی زیستی در این مراکز به‌واسطه جلوگیری از ورود عوامل بیماری‌زای مخاطره‌آمیز رعایت شده و دوستدار محیط زیست می‌باشد، دوماً، نیاز به سرمایه‌گذاری سیستم تفریخگاه سیست آرتمیا و نیروی کار مرتفع می‌شود و سوماً، سهل‌الوصول بوده و استفاده از آن راحت و آسان است.
کلیدواژه آرتمیا اورمیانا، گوپی، ناپلیوس، عصاره گیاهی، آبزیان
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکزتحقیقات آرتمیای کشور, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکزتحقیقات آرتمیای کشور, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکزتحقیقات آرتمیای کشور, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکزتحقیقات آرتمیای کشور, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved