>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر پروبیوتیکPediococcus Acidilactici (باکتوسل) بر رشد، فلور میکروبی و توان باکتری‌کشی مخاط پوست ماهی گورخری (Danio Rerio)  
   
نویسنده محمدی ارانی مجتبی ,صفری امید ,علامه کمال الدین ,اسدالله نصرآبادی سعید ,محمدی محمد جواد ,عشوری قاسم ,درافشان سالار ,احمدنیا حمید ,عباسی محمد رضا ,گنجور محمد سعید
منبع آبزيان زينتي - 1400 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:15 -25
چکیده    در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک pediococcus acidilactici شامل صفر، 10^6 × 1، 10^6 × 2، 10^6 × 4 و 10^6 × 8 سلول پروبیوتیک در گرم غذا (cfug1) در یک طرح کاملاً تصادفی در ماهی گورخری به مدت 60 روز بر رشد، فلور میکروبی روده و توان باکتری کشی مخاط پوست مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین شاخص‌های رشد شامل وزن، طول و نرخ رشد ویژه و نیز کمترین مقدار ضریب تبدیل غذایی در تیمار حاوی cfug1 10^6 × 4 ثبت شد (0.05>p). بیشترین جمعیت کل باکتریایی و بیش‌ترین تعداد باکتری‌های اسید لاکتیک روده نیز در تیمار مذکور به‌دست آمد (0.05>p). همچنین بیشترین قطر هاله عدم رشد باکتری‌های aeromonas hydrophylla، flavobacterium columnare، vibrio anguillarum و edwardsiella tarda در تیمار حاوی cfug1 10^6 × 4 به‌دست آمد (0.05>p). لذا، به‌نظر می‌رسد که پروبیوتیک p. acidilactici شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی گورخری را بهبود می‌بخشد و می‌تواند به میزان cfug^-1 10^6 × 4 در غذا، مورد استفاده این ماهی قرار گیرد.
کلیدواژه پروبیوتیک، رشد، ایمنی، Pediococcus Acidilactici، ماهی گورخری
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان, گروه آموزشی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست, گروه شیلات, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران, اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان, ایران, سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست, گروه شیلات, ایران, سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved